Priopćenje

22. prosinca 2016.

Ministarstvo financija isplatilo je 22. prosinca 2016. godine iz Državnog proračuna Republike Hrvatske na račune stambenih štedionica ukupno 37.927.836,35 kuna državnih poticajnih sredstava za stambene štediše za 2015. godinu.

Stambene štedionice su dužne primljeni iznos državnih poticajnih sredstava evidentirati u svojim poslovnim knjigama i upisati ga na račune stambene štednje stambenih štediša u roku od osam dana od primitka iznosa.