Priopćenje

09. rujna 2016.

Zamjenik ministra financija RH, Saša Drezgić, sudjelovat će na neformalnom sastanku Vijeća ministara EU za ekonomska i financijska pitanja (ECOFIN), u petak i subotu, 9. i 10. rujna 2016. godine u Bratislavi.

Na prvom danu sastanka, ministri će raspravljati o budućnosti ekonomskih politika u EU u svjetlu trenutnih izazova pred kojima se EU nalazi. Rasprava će se odnositi i na potrebu daljnje reforme sustava ekonomskog upravljanja kako bi se izbjeglo ponavljanje ekonomsko-financijske krize iz proteklih godina.

Rasprava će se orijentirati na načine poboljšanja postojećih EU pravila i instrumenata te njihovu implementaciju, kako bi se smanjile strukturne ekonomske razlike u EU te ponovno uspostavilo uzajamno povjerenje među državama članicama.

Nakon radnog ručka, na kojem će sudjelovati guverneri središnjih banaka, planirana je tema o produbljivanju Ekonomske i monetarne unije (EMU). Razmjena mišljenja bit će usmjerena na uvjete i inicijative vezane uz stvaranje budućeg europskog fiskalnog kapaciteta.

Za drugi dan, predviđen je sastanak samo na razini ministara, na kojem će se raspravljati o  pitanjima porezne sigurnosti što uključuje borbu protiv izbjegavanja plaćanja poreza i porezne evazije, borbu protiv poreznih kaznenih djela i financiranja terorizma, te osiguravanje stabilnog i predvidivog poreznog okruženja.

U okviru zadnje točke dnevnog reda koja se odnosi na Investicijski plan za Europu, predviđeno je izlaganje direktora EIB-a (Werner Hoyer) i izvršnog direktora EFSI-a (Wilhelm Molterer) o prvoj godini rada Europskog fond za strateška ulaganja (EFSI) te Europskog savjetodavnog centra za ulaganja (EIAH). Nakon toga, uslijedit će razmjena mišljenja među ministrima o funkcioniranju Fonda i Centra za ulaganja kako bi se postigao zajednički dogovor prije objave zakonodavnog prijedloga Komisije kojim bi se produljilo razdoblje funkcioniranja EFSI-a.