Potpisan Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Socijalističke Republike Vijetnama o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak

27. srpnja 2018.

Potpisan Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Socijalističke Republike Vijetnama o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak

Hrvatski ministar financija dr. sc. Zdravko Marić i Do Hoang Anh Tuan, zamjenik ministra financija Socijalističke Republike Vijetnama, potpisali su 27. srpnja 2018. godine, u Zagrebu, Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Socijalističke Republike Vijetnama o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak.

Ugovorom se postižu brojne olakšice pri oporezivanju svih vrsta prihoda, kao i poboljšanje uvjeta za povećanje međusobne razmjene dobara i usluga te povećanje stupnja ukupne gospodarstvene aktivnosti obiju država na način kako slijedi:

- definiran je pojam rezidenta, te se tako izbjegava dvostruko oporezivanje hrvatskih rezidenata, ali i sprječava izbjegavanje plaćanja poreza na dohodak,
- omogućuje se hrvatskim građevinskim i sličnim društvima da ne plaćaju porez na dobit u Socijalističkoj Republici Vijetnam, ukoliko radovi traju kraće od 6 mjeseci,
- omogućuje se hrvatskim društvima koja pružaju usluge, uključujući konzultantske usluge da ne plaćaju porez na dobit u Socijalističkoj Republici Vijetnam, ukoliko se usluge pružaju kraće od 6 mjeseci
- omogućuje se hrvatskim zrakoplovnim i brodarskim društvima koja obavljaju prijevoz robe između Republike Hrvatske i Socijalističke Republike Vijetnam plaćanje poreza na ostvarenu dobit isključivo u Republici Hrvatskoj,
- pri oporezivanju dividendi utvrđena je stopa poreza po odbitku od 10%,
- pri oporezivanju kamata utvrđena je stopa poreza po odbitku od 10%,
- pri oporezivanju naknada za autorska prava utvrđena je stopa poreza po odbitku od 10%;
- pri oporezivanju naknada za tehničke usluge utvrđena je stopa poreza po odbitku od 10%;
- u završnim odredbama ovog Ugovora propisano je da će hrvatska društva u Socijalističkoj Republici Vijetnam imati isti status i pogodnosti kao i društva te države;
- postupak zajedničkog dogovaranja predstavlja mogućnost da se o svakom problemu i nastalom ili prijetećem slučaju dvostrukog oporezivanja države direktno dogovaraju, bez sudjelovanja diplomatskih tijela što će pridonijeti ubrzanju rješavanja problema;
- članak o razmjeni obavijesti predstavlja efikasno sredstvo u borbi protiv izbjegavanja plaćanja poreza.

Nakon potpisivanja predmetnog Ugovora isti se mora potvrditi od strane Hrvatskog sabora donošenjem Zakona o potvrđivanju Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Socijalističke Republike Vijetnama o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak.