Potpisan Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Kosova o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu

06. ožujka 2017.

Potpisan Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Kosova o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu

Hrvatski ministar financija dr. sc. Zdravko Marić i kosovski ministar financija dr.sc. Avdullah Hoti potpisali su danas u Zagrebu Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Kosova o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu.

Ugovorom se postižu brojne olakšice pri oporezivanju svih vrsta prihoda, kao i poboljšanje uvjeta za povećanje međusobne razmjene dobara i usluga te povećanje stupnja ukupne gospodarstvene aktivnosti obiju država na način kako slijedi:

- definiran je pojam rezidenta, te se tako izbjegava dvostruko oporezivanje hrvatskih rezidenata, ali i sprječava izbjegavanje plaćanja poreza na dohodak,

- omogućuje se hrvatskim građevinskim i sličnim društvima da ne plaćaju porez na dobit u Kosovu, ukoliko radovi traju kraće od 12 mjeseci,

- omogućuje se hrvatskim cestovnim, zrakoplovnim i brodarskim društvima koja obavljaju prijevoz robe između Republike Hrvatske i Republike Kosova plaćanje poreza na ostvarenu dobit isključivo u Republici Hrvatskoj,

- pri oporezivanju dividendi, utvrđena je stopa od 5% ako je stvarni korisnik društvo (osim partnerstva) u čijem je izravnom vlasništvu najmanje 25 posto imovine društva koje isplaćuje dividende, a u svim ostalim slučajevima predviđena je stopa poreza po odbitku od 10%,

- pri oporezivanju kamata utvrđena je stopa poreza po odbitku od 5%,

- pri oporezivanju naknada za autorska prava utvrđena je stopa poreza po odbitku od 5%;

- u završnim odredbama ovog Ugovora propisano je da će hrvatska društva u Republici Kosovo imati isti status i pogodnosti kao i društva te države;

- postupak zajedničkog dogovaranja predstavlja mogućnost da se o svakom problemu i nastalom ili prijetećem slučaju dvostrukog oporezivanja države direktno dogovaraju, bez sudjelovanja diplomatskih tijela što će pridonijeti ubrzanju rješavanja problema;

- članak o razmjeni obavijesti predstavlja efikasno sredstvo u borbi protiv izbjegavanja plaćanja poreza.

Nakon potpisivanja predmetnog Ugovora isti se mora potvrditi od strane Hrvatskog sabora donošenjem Zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Kosova o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu.