Potpisan Ugovor između Republike Hrvatske i Japana o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza

19. listopada 2018.

Potpisan Ugovor između Republike Hrvatske i Japana o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza

Hrvatski ministar financija dr. sc. Zdravko Marić i Kenji Yamada, parlamentarni zamjenik ministra vanjskih poslova Japana, potpisali su 19. listopada 2018. godine, u Zagrebu, Ugovor između Republike Hrvatske i Japana o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza.

Ugovorom se postižu brojne olakšice pri oporezivanju svih vrsta prihoda, kao i poboljšanje uvjeta za povećanje međusobne razmjene dobara i usluga te povećanje stupnja ukupne gospodarstvene aktivnosti obiju država na način kako slijedi:

- definiran je pojam rezidenta, te se tako izbjegava dvostruko oporezivanje hrvatskih rezidenata, ali i sprječava izbjegavanje plaćanja poreza na dohodak,
- omogućuje se hrvatskim građevinskim i sličnim društvima da ne plaćaju porez na dobit u Japanu, ukoliko radovi traju kraće od 12 mjeseci,
- omogućuje se hrvatskim zrakoplovnim i brodarskim društvima koja obavljaju prijevoz robe između Republike Hrvatske i Japana plaćanje poreza na ostvarenu dobit isključivo u Republici Hrvatskoj,
- pri oporezivanju dividendi utvrđena je stopa poreza po odbitku od 5%,
- pri oporezivanju kamata utvrđena je stopa poreza po odbitku od 5%,
- pri oporezivanju naknada za autorska prava utvrđena je stopa poreza po odbitku od 5%,
- u završnim odredbama ovog Ugovora propisano je da će hrvatska društva u Japanu imati isti status i pogodnosti kao i društva te države,
- postupak zajedničkog dogovaranja predstavlja mogućnost da se o svakom problemu i nastalom ili prijetećem slučaju dvostrukog oporezivanja države direktno dogovaraju, bez sudjelovanja diplomatskih tijela što će pridonijeti ubrzanju rješavanja problema,
- članak o razmjeni obavijesti predstavlja efikasno sredstvo u borbi protiv izbjegavanja plaćanja poreza.

Nakon potpisivanja predmetnog Ugovora isti se mora potvrditi od strane Hrvatskog sabora donošenjem Zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Japana o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza.