Posjeta predstavnika OECD-a Ministarstvu financija u sklopu projekta tehničke pomoći u financijskom obrazovanju

29. ožujka 2019.

Posjeta predstavnika OECD-a Ministarstvu financija u sklopu projekta tehničke pomoći u financijskom obrazovanju

Ministarstvo financija posjetit će od 1. do 3. travnja 2019. predstavnici OECD-a (eng. Organisation for Economic Co-operation and Development ) vezano uz provedbu projekta Tehničke pomoći u financijskom obrazovanju u organizaciji OECD-a i njegove Internacionalne mreže za financijsko obrazovanje (eng. International Network on Financial Education - INFE) te Ministarstva financija Nizozemske. Cilj dolaska predstavnika OECD-a u ovoj fazi provedbe projekta je utvrditi činjenično stanje u Hrvatskoj po pitanju financijske pismenosti građana, te provedbe mjera i aktivnosti na tom području.

Projekt u kojem pored Republike Hrvatske sudjeluje još 6 država (Bugarska, Crna Gora, Gruzija, Makedonija, Moldavija i Rumunjska) planira se provesti u razdoblju od 2018. - 2022. godine.
Ispred Hrvatske u projektu sudjeluju predstavnici Ministarstva financija, Hrvatske narodne banke i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga koji su u rujnu prošle godine prisustvovali inicijalnom sastanku u Haagu vezanom uz pokretanje projekta.

Državama sudionicama projekta se želi pružiti tehničku pomoć u stvaranju i implementaciji učinkovitih mjera u financijskom obrazovanju koje bi bile prilagođene njihovim specifičnim potrebama. Pored navedenog, promovira se i zajedničko učenje te dijeljenje znanja i iskustva između država sudionica. Preciznije, cilj navedenog projekta je asistirati državama sudionicama u sljedećim područjima:
- određivanju trenutne razine financijske pismenosti građana i definiranje prioriteta i ciljnih grupa;
- dizajniranju i evaluaciji Nacionalne strategije za financijsko obrazovanje;
- razvijanju i implementaciji učinkovitih mjera i promicanju financijske pismenosti.

Ministarstvo financija, u ulozi koordinatora aktivnosti na području financijske pismenosti potrošača, već nekoliko godina zajedno s članovima Operativne radne grupe za financijsku pismenost, osnovane 2015. godine pri Ministarstvu financija, aktivno radi na podizanju svijesti hrvatskih građana o važnosti financijskog obrazovanja. U tu svrhu kontinuirano se održavaju seminari, radionice, stručni skupovi, okrugli stolovi, financijski kvizovi, debate, izrađuju razni edukativni materijali i dr.
Ovaj projekt bi trebao pružiti još bolju perspektivu u pogledu provođenja mjera i aktivnosti povezanih s financijskim obrazovanjem i podizanjem svijesti građana o važnosti financijskog obrazovanja.