Popis područja s oznakom A

11. siječnja 2019.

Ovlašteni revizor obvezan je ostvariti najmanje 120 bodova stalnog stručnog usavršavanja u neprekinutom razdoblju od 3 godine u području obavljanja revizorskih usluga, od čega najmanje 60 bodova stalnog stručnog usavršavanja treba biti iz osnovnih aktivnosti, uz uvjet da u svakoj godini ostvari najmanje 35 bodova stalnog stručnog usavršavanja, od kojih je 20 bodova iz osnovnih aktivnosti navedenih u članku 7. stavku 1. Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora (Narodne novine, br. 104/18).

Dodatno, ovlašteni revizori obvezni su najmanje 10 bodova godišnje ostvariti iz područja s oznakom „A" koja označavaju područje stalnog stručnog usavršavanja u vezi s nezakonitostima i nepravilnostima koje su utvrđene u nadzoru ovlaštenih revizora i revizorskih društava i ostalim područjima za koja Ministarstvo financija utvrdi da su od značaja za reviziju.
Popis područja s oznakom „A" možete pronaći ovdje