Otvoreno javno savjetovanje o nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu

26. listopada 2016.

Ministarstvo financija pripremilo je nacrt Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu koji je dostupan na portalu E-savjetovanja: esavjetovanja.gov.hr

Javno savjetovanje trajat će do 9. studenoga 2016. godine.

Ukidanje obvezne primjene Jedinstvenog okvirnog kontnog plana

Predlaže se ukidanje obvezne primjene jedinstvenog okvirnog kontnog plana čime se postiže rasterećenje poduzetnika u pogledu troškova koje uvođenje jedinstvenog okvirnog kontnog plana zahtijeva te u konačnici pridonosi stvaranju boljeg poslovnog okruženja. Glavna knjiga će i dalje morati sadržavati unaprijed pripremljena konta, koja sukladno potrebama poduzetnika osiguravaju podatke za godišnje financijske izvještaje. Iz navedenoga proizlazi da samo neće postojati obveza primjene jedinstvenog okvirnog kontnog plana već će poduzetnici primjenjivati kontne planove koji nisu standardizirani, odnosno moći će samostalno izraditi kontne planove koji će zadovoljavati njihove potrebe. Stavlja se izvan snage Odluke o objavljivanju Jedinstvenog okvirnog kontnog plana (Narodne novine, br. 75/16 i 87/16).

Smanjenje broja subjekata od javnog interesa

Predlaže se izmjena  definicije subjekata od javnog interesa u smislu Zakona o računovodstvu na način da veliki poduzetnici nisu subjekti od javnog interesa osim ako su financijske institucije ili ako su im vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište, čime se omogućuje značajno smanjenje zakonskih obveza poduzetnicima u pogledu izvještavanja i revizije.

Izrada (konsolidiranog) nefinancijskog izvješća i informacija o politici raznolikosti

Prijedlogom Zakona prenosi se u nacionalno zakonodavstvo Direktiva 2014/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o izmjeni Direktive 2013/34/EU u pogledu objavljivanja nefinancijskih informacija i informacija o raznolikosti određenih velikih poduzeća i grupa.

Primjena ovih odredbi odnosi se na izvještajna razdoblja od 1. siječnja 2017. godine ili kasnije, a sukladno Direktivi 2014/95/EU.

Javna objava

Rok za predaju financijskih izvještaja za javnu objavu vraća se na 30. lipnja kako bi poduzetnici imali dovoljno vremena za izradu bilješki, a revizori za obavljanje poslova revizije. Rok za predaju financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe i rok za predaju prijave poreza za dobit za one poduzetnike čija je poslovna godina jednaka kalendarskoj godini i dalje ostaje 30. travnja.

Pored navedenih izmjena pojašnjavaju se i odredbe u svezi knjigovodstvenih isprava, a nakon provedenog usuglašavanja sa strukovnim udruženjima i drugim dionicima.