Otvaranje Projekta „Učinkovitiji sustav financijskog i statističkog izvještavanja"

22. listopada 2018.

Otvaranje Projekta „Učinkovitiji sustav financijskog i statističkog izvještavanja

U Ministarstvu financija danas je održano svečano otvarane Projekta „Učinkovitiji sustav financijskog i statističkog izvještavanja" financiranog iz EU sredstava. Ukupna vrijednost Projekta i dodjele bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda je 3.969.630,67 HRK.

Glavne aktivnosti Projekta su izrada nove aplikacije za prikupljanje i analizu financijskih izvještaja svih obveznika predaje financijskih izvještaja u sustavu proračuna te utvrđivanje pravila primjene proračunskog računovodstva na poslovne događaje izvanproračunskih korisnika (izrada veznih tablica). Kroz ove aktivnosti povećat će se kvaliteta statističkog izvještavanja sukladno metodologiji ESA 2010 te će se stvoriti daljnji preduvjeti za još kvalitetnije proračunsko planiranje u srednjem roku.
Na sastanak su prisustvovale osobe zadužene za financije i računovodstvo tijela državne uprave i drugih institucija, kao partneri u provedbi projekta i/ili budući korisnici rezultata Projekta.
Nazočnima su se uvodno obratile glavna državna rizničarka, gđa Ivana Jakir-Bajo te načelnica Sektora za državno računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija gđa. Mladenka Karačić. Nakon uvodnih riječi voditeljica projekta Hana Zoričić održala je prezentaciju u sklopu koje su predstavljeni osnovni ciljevi projekta, opisane glavne projektne aktivnosti te je dan vremenski horizont provedbe projekta.