ODRŽANA SVEČANOST POTPISIVANJA UGOVORA O DAROVNICI SREDSTAVA EU – CARDS 2004 ZA PROJEKT SREĐIVANJA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA

19. prosinca 2005.

Ministarstvo financija i Svjetska banka potpisali su Ugovor o darovnici iz sredstava EU - CARDS 2004 za projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra. Potpisivanjem ovog Ugovora Hrvatska će dobiti 33.25 milijuna kuna (4.5 milijuna eura) kojima će unaprijediti sustav registracije nekretnina u zemlji i katastra.

Učinkovit sustav registracije nekretnina jest preduvjet funkcionalnom tržištu nekretnina i svakom obliku prostornog planiranja na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Ovaj se projekt uklapa u reformu zemljišnih knjiga i katastra koju provodi hrvatska Vlada vrijednu 37.2 milijuna eura. Njime će upravljati Svjetska banka kroz zajam Svjetske banke u iznosu od 24 milijuna eura, uz iznos od 6 milijuna eura proračunskih sredstava, te iznos od 5 milijuna eura iz EU (CARDS) sredstava.

Ova bespovratna sredstva EU-a kojima upravlja Svjetska banka (CARDS 2004 projekt vrijedan 4.5 milijuna eura) koristit će sljedeće dvije glavne institucije: Državna geodetska uprava i Ministarstvo pravosuđa - Odjel zemljišnih knjiga i povećat će ukupan proračun Svjetske banke za reformu na preko 40 milijuna eura.

Novi projekt CARDS 2004 osigurava dodatna bespovratna sredstva procesu reforme koji je u tijeku. Niže navedenim glavnim aktivnostima produbljuje se i proširuje suradnja:

- Jačanje digitalnog prostornog informacijskog sustava Državne geodetske uprave te veći broj informacija dostupan na Internetu;

- Obuka i tehnička pomoć za zaposlenike Državne geodetske uprave i Ministarstva pravosuđa (Odjela zemljišnih knjiga);

- Informiranje javnosti o učinkovitoj registraciji, koristima registracije, te pravima i obvezama onih koji registriraju svoje vlasništvo.

Nj.E. g. Ivan Šuker potpisao je Ugovor o darovnici iz sredstava EU - CARDS 2004 u ime Vlade Republike Hrvatske dok je u ime Svjetske banke ugovor potpisala gđa. Karin Shepardson.

Naglasivši važnost ove reforme za funkcioniranje tržišnog gospodarstva i ulaganja, Nj.E. g. Vincent Degert, šef Delegacije Europske komisije u Republici Hrvatskoj, kazao je:

"Reforma sustava zemljišnih knjiga i katastra mora se nastaviti. Zahtijevat će kontinuiranu političku i financijsku potporu od strane Nj.E. ministrice Škare-Ožbolt i Nj.E. ministra Šukera te mnogobrojnih donatora. Tako će postati priča o uspjehu koja će pokazati kako strukturna reforma donosi izravnu korist hrvatskom gospodarstvu, građanima i poslovnoj aktivnosti."