Obavijest ovlaštenim revizorima

21. siječnja 2019.

u svezi izvještavanja o obavljenom stalnom stručnom usavršavanju u skladu s Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora (Narodne novine, br. 104/18)

U skladu s odredbom članka 9. stavka 1. i odredbom članka 14. stavka 1. Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora (Narodne novine, br. 104/18, u daljnjem tekstu: Pravilnik) koji je stupio na snagu 29. studenog 2018. godine, prvo jednogodišnje razdoblje za koje je ovlašteni revizor obvezan izvijestiti Ministarstvo financija o provedbi stalnog stručnog usavršavanja prema programima i aktivnostima, sustavu bodovanja i na način kako je određeno Pravilnikom istječe 29. studenog 2019. godine.

Za ovlaštene revizore kojima Ministarstvo financija izda odobrenje za rad u 2019. godini prvo jednogodišnje razdoblje provedbe stalnog stručnog usavršavanja i izvještavanja o istom prema Pravilniku počinje od dana izdavanja odobrenja za rad. 

Sati stalnog stručnog usavršavanja koje je ovlašteni revizor ostvario u razdoblju od 1. siječnja 2018. godine do stupanja na snagu Pravilnika prema programima na koje je prethodnu suglasnost dalo Ministarstvo financija, a u skladu s člankom 14. stavkom 2. Pravilnika, Ministarstvo financija upisat će u posebne evidencije stalnog stručnog usavršavanja za svakog ovlaštenog revizora za prvo jednogodišnje razdoblje, prema izdanim prethodnim suglasnostima. Naime, organizatori stalnog stručnog usavršavanja bili su u obvezi najkasnije zaključno s 28. prosinca 2018. godine dostaviti Ministarstvu financija kratki izvještaj s popisom predavača i evidencijskim popisom sudionika svake održane aktivnosti, sa svrhom upisa u evidencije stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora.

U skladu s odredbom članka 9. stavka 1. i članka 14. stavka 1. Pravilnika, ovlašteni revizor dostavlja Ministarstvu financija ažurno ispunjen obrazac Evidencija o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenog revizora (dio A, B i C) koji je sastavni dio Pravilnika, istekom svakog jednogodišnjeg razdoblja, najkasnije u roku 30 dana od isteka tog razdoblja, odnosno za prvo jednogodišnje razdoblje najkasnije do 30. prosinca 2019. godine.

Bitno je skrenuti pozornost da ovlašteni revizor u navedeni obrazac za prvo jednogodišnje razdoblje koje dostavlja Ministarstvu financija, ne upisuje ostvarene sate stalnog stručnog usavršavanja tijekom 2018. godine do stupanja Pravilnika na snagu prema programima organizatora i aktivnostima na koje je Ministarstvo financija dalo prethodnu suglasnost, budući da iste upisuje Ministarstvo financija prema podacima koje je organizator stalnog stručnog usavršavanja dostavio u skladu s člankom 14. stavkom 2. Pravilnika.

Ministarstvo financija na svojoj internetskoj stranici objavljuje obrazac Evidencija o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenog revizora u odgovarajućem formatu, s uputama za popunjavanje i dostavljanje istog.