Obavijest o Registru stvarnih vlasnika

03. lipnja 2019.

Pozivamo pravne subjekte i upravitelje trustova da se detaljno upoznaju s obvezama propisanima Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine, br. 108/17 i 39/19) i Pravilnikom o Registru stvarnih vlasnika (Narodne novine, broj 53/19) vezano za način i rokove upisa podataka o stvarnom vlasniku u Registar stvarnih vlasnika.

Registar stvarnih vlasnika je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima.

Registar se uspostavlja na temelju članaka 32. do 36. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, objavljenom u Narodnim novinama broj 108/17, u svrhu sprječavanja zlouporabe pravnih subjekata za pranje novca i povezana predikatna kaznena djela uključujući i porezne prijevare kao i za financiranje terorizma te s ciljem povećanja transparentnosti i dostupnosti podataka o stvarnom vlasništvu.