Neformalni sastanak ECOFIN-a

07. travnja 2017.

Državni tajnik Željko Tufekčić i njegovi suradnici sudjelovat će na neformalnom sastanku Vijeća ministara EU za ekonomske i financijske poslove (Economic and Financial Affairs, ECOFIN) u petak i subotu, 7. i 8. travnja 2017., u Valletti na Malti.

Prvi dan, nakon sastanka i konferencije za medije Euro skupine, ministri će sudjelovati na radnom ručku u okviru kojeg će se govoriti o izazovima s kojima se susreće Ekonomska i monetarna unija (EMU), te o do sada postignutom napretku vezanom uz Izvješće pet predsjednika i dokumentu Europske komisije o budućnosti Europe.

Nakon radnog ručka, ministri će raspravljati o problemu s nenaplativim kreditima (NPL) europskih banaka, koji su na visokoj razini u znatnom broju država članica EU, te o usvajanju odgovarajućih aktivnosti za njihovo rješavanje. Poseban naglasak će biti na iznalaženju konkretnih rješenja za nenaplative kredite u okviru stečajnog zakonodavstva. Rasprava će se voditi temeljem dokumenta malteškog predsjedništva, uz sudjelovanje predsjednika radne skupine za NPL (g. Corso Bavagnoli).

Za drugi dan, predviđena je rasprava o poticanju privatnih ulaganja u Sjevernoj Africi i o ulozi europskih institucija u njihovom financiranju. U raspravi će sudjelovati osim predstavnika Europske komisije, predstavnici Europske investicijske banke (EIB), Svjetske banke i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

U trećem dijelu ECOFIN-a, tema je porezna sigurnost u EU, te će se analizirati promjene kroz koje je međunarodni porezni sustav prošao u posljednjih desetak godina, a sa ciljem stvaranja jačeg okruženja za povećanje investicija i osiguranje globalnog rasta. Europska unija je važan akter u kreiranju globalnog poreznog sustava i takvu poziciju namjerava zadržati u narednom razdoblju.
Zaključno, ministri će odobriti stavove Europske unije za sastanak G20, koji će se održati u Washingtonu, te usuglasiti izjavu za Međunarodni monetarni i financijski odbor.