Ministar Marić na neformalnom sastanku Ecofina

06. rujna 2018.

Izaslanstvo Ministarstva financija koje će predvoditi ministar Zdravko Marić, sudjelovat će na neformalnom sastanku Vijeća ministara EU za ekonomske i financijske poslove (Economic and Financial Affairs, ECOFIN), 7. i 8. rujna 2018., u Beču.

Prvoga dana, prije samog sastanka ECOFIN-a, održat će se redovni sastanak Euro skupine, prvo u zatvorenom formatu, a potom u uključivom formatu, prilikom čega će ministri u okviru teme o produbljivanju Ekonomske i monetarne unije (EMU) razgovarati o zaključcima lipanjskog Europskog vijeća, kao i o pitanjima vezanima uz zajedničku zaštitnu mjeru za Jedinstveni fond za sanaciju banaka.

Na radnom ručku, austrijsko predsjedništvo Vijećem EU-a (AT PRES) će prigodom 60. godišnjice osnutka Europske investicijske banke (EIB) otvoriti raspravu o dosadašnjim postignućima i budućim izazovima EIB-a s posebnom pažnjom na strateška pitanja.

Sljedećeg dana predviđena su tri radna dijela. U okviru prvoga radnog dijela, ministri i guverneri središnjih banaka raspravljat će o otpornosti financijskog sektora na povećanje kamatnih stopa te o izazovima vezanima uz kripto imovinu i s time povezanom uspostavljanju adekvatnog zakonskog i nadzornog okvira.

Drugi radni dio sastanka odnosit će se na produbljivanje EMU-a u kontekstu Višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2021-2027. Ministri će razmijeniti mišljenja o prijedlogu programa InvestEU, koji bi trebao osigurati 650 milijardi eura za javne i privatne investicije u EU, a predstavlja svojevrsni nastavak Europskoga fonda za strateška ulaganja. Predviđen je prvi krug rasprava o dva prijedloga Komisije; prijedlogu o programu potpore reformama, te o prijedlogu o europskoj funkciji stabilizacije ulaganja. U posljednjem radnom dijelu neformalnog ECOFIN-a, na temelju dokumenta koji je pripremio AT PRES, ministri će nastaviti raspravu u smjeru daljnjih tehničkih aktivnosti na zakonodavnom paketu o pravednom oporezivanju digitalne ekonomije.