Ministar Marić sudjeluje na sastanku Ecofina

13. lipnja 2019.

Ministar financija Zdravko Marić sudjelovat će na sastanku Vijeća ministara EU za ekonomske i financijske poslove (Economic and Financial Affairs, ECOFIN) u petak, 14. lipnja 2019., u Bruxellesu.

Dan prije sastanka ECOFIN-a, održat će se redovni sastanak Euro skupine i sastanak Euro skupine u proširenom sastavu. U proširenom sastavu ministri će nastojati postići dogovor o proračunskom instrumentu za konvergenciju i konkurentnost za europodručje i države u tečajnom mehanizmu (ERM II) te dogovor o izmjenama međuvladinog ugovora o uspostavi Europskog stabilizacijskog mehanizma, a u kontekstu produbljivanja Ekonomske i monetarne unije. Također, očekuje se potvrda izvješća o održanim raspravama na tehničkoj razini u pogledu uspostave Europskog sustava osiguranja depozita

Uoči sastanka ECOFIN-a, održat će se godišnji sastanak guvernera Europske investicijske banke. U okviru radnog doručka, predviđen je izvještaj s redovnog sastanka Euro skupine, nakon čega će ministri održati raspravu o gospodarskoj situaciji u EU.

U okviru zakonodavnog dijela sastanka ECOFIN-a, očekuje se predstavljanje izvješća o napretku u pogledu Bankovne unije i izvješća o napretku u pogledu Prijedlog direktive Vijeća o provedbi pojačane suradnje u području poreza na financijske transakcije.

U nezakonodavnom dijelu sastanka, očekuje se izvještaj Komisije i rumunjskog predsjedništva o glavnim zaključcima sa sastanka skupine G20 održanog u Japanu, 8. i 9. lipnja 2019. Nakon toga će uslijediti razmjena mišljenja o horizontalnom pregledu ekonomskog i financijskog dijela specifičnih preporuka Vijeća za države članice, te usvajanje preporuka i odluka Vijeća o provedbi Pakta o stabilnosti i rastu.

Također, ministri će raspravljati o Strateškoj dugoročnoj viziji za klimatski neutralno gospodarstvo s fokusom na gospodarske i financijske aspekte. Na kraju sastanka očekuje se izvještaj Komisije o trenutnom stanju provedbe akcijskog plana za rješavanje nenaplativih kredita (NPL).