Ministar Marić sudjelovao na sastanku ECOFIN-a

17. lipnja 2019.

Ministar Marić sudjelovao na sastanku ECOFIN-a

Ministar financija Zdravko Marić sudjelovao je na sastanku Vijeća ministara EU za ekonomske i financijske poslove (Economic and Financial Affairs, ECOFIN) koji je održan u petak, 14. lipnja 2019., u Luxembourgu. Dan prije sastanka ECOFIN-a, održan je redovni sastanak Euro skupine i sastanak Euro skupine u proširenom sastavu.

U proširenom sastavu ministri su raspravljali o proračunskom instrumentu za konvergenciju i konkurentnost za europodručje i države u tečajnom mehanizmu (ERM II),izmjenama međuvladinog ugovora o uspostavi Europskog stabilizacijskog mehanizma te napretku u radu na dovršetku Bankovne unije, uključujući i raspravi oko Europskog sustava osiguranja depozita (EDIS) a sve u kontekstu produbljivanja Ekonomske i monetarne unije i pripreme nadolazećeg Eurosummita. Uoči sastanka ECOFIN-a, održan je godišnji sastanak guvernera Europske investicijske banke.

Za vrijeme radnog doručka ministri su održali raspravu o gospodarskoj situaciji u EU.
U okviru zakonodavnog dijela sastanka ECOFIN-a, rumunjsko Predsjedništvo izvijestilo je o napretku u pogledu Bankovne unije te o napretku u pogledu Prijedlog direktive Vijeća o provedbi pojačane suradnje u području poreza na financijske transakcije.

U nezakonodavnom dijelu sastanka, Europska komisija i rumunjsko Predsjedništvo izvijestilo je o glavnim zaključcima sa sastanka skupine G20 održanog u Japanu, 8. i 9. lipnja 2019. Ministri su razmijenili mišljenja o horizontalnom pregledu ekonomskog i financijskog dijela specifičnih preporuka Vijeća za države članice, te su usvojene preporuke i odluka Vijeća o provedbi Pakta o stabilnosti i rastu.

Ministri su poveli raspravu o Strateškoj dugoročnoj viziji za klimatski neutralno gospodarstvo s fokusom na gospodarske i financijske aspekte te je na kraju sastanka Komisija izvijestila o trenutnom stanju provedbe akcijskog plana za rješavanje nenaplativih kredita (NPL).