Ministar Marić najavio imenovanje radne skupine za izradu zakona o financiranju lokalne samouprave

18. siječnja 2017.

Ministar Marić najavio imenovanje radne skupine za izradu zakona o financiranju lokalne samouprave

Ministar financija Zdravko Marić najavio je kako će idući tjedan predložiti imenovanje radne skupine za izradu novog zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave, a koja bi do kraja svibnja trebala izraditi novi model financiranja. Kazao je kako će pozvati i udruge gradova, općina i županija da daju svoje predstavnike u to tijelo.

"Ideja nam je i cilj da napravimo sveobuhvatno i pravo rješenje koje će se ticati financiranja", rekao je Marić uoči predavanja i panel rasprave "Porezna reforma i utjecaj na proračunske prihode jedinica lokalne i regionalne samouprave" održane u Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu, uz prisustvo brojnih stručnjaka, predstavnika lokalnih vlasti, kao i studenata i profesora poslijediplomskog studija Upravljanje gradom, u okviru kojeg je događaj i održan.

Marić je istaknuo kako će se u 2017. zbog izmjena u sustavu poreza na dohodak putem kompenzacijskih mjera nadoknaditi gubici lokalnoj i regionalnoj samoupravi. Kako je rekao, do 15-og u mjesecu isplaćivat će se razlika za prošli mjesec od prihoda kojeg je jedinica ostvarivala u 2016. i kojeg ostvaruje u 2017. godini, a za tu svrhu proračunom je predviđeno 1,325 milijarde kuna. Dodao je kako je to rješenje privremeno, a od 1. siječnja 2018. prestalo bi se primjenjivati.
Poreznom reformom, koja je na snagu stupila s prvim danom 2017., stope poreza na dohodak su smanjene na 24 i 36 posto, čime su ukinute dosadašnje od 25 i 40 posto, a uvećanjem osobnog odbitka, koji sada iznosi 3.800 kuna, ukinuta je i najniža stopa od 12 posto.

Marić je naglasio kako porezna reforma nosi porezno rasterećenje koje će već u prvoj godini imati pozitivne efekte te smatra kako neće biti problema s punjenjem proračuna.

Dodaje kako je reformom prosječna stopa kod oporezivanja rada smanjena sa 7,6 na 6,2 posto, a kako će se njome 1,9 milijuna građana naći van obaveze plaćanja poreza iz plaće ili mirovine.
Po pitanju poreza na nekretnine, koji bi se trebao uvesti od 2018. umjesto komunalne naknade, Marić napominje kako se tu ne obraća dovoljno pažnje na činjenicu da za razliku od komunalne naknade, koja je bila namjenski prihod gradova i općina, porez kao porez je nenamjenski, što po njegovu mišljenju otvara dodatni prostor za razvojne projekte. (Hina)