Ministar Marić na sastanku Ecofina

08. srpnja 2019.

Ministar financija Zdravko Marić sudjelovat će na sastanku Vijeća ministara EU za ekonomske i financijske poslove (Economic and Financial Affairs, ECOFIN) u utorak, 09. srpnja 2019., u Bruxellesu.
Dan prije sastanka ECOFIN-a, održat će se redovni sastanak Euro skupine, te sastanak u uključivom formatu na kojem će se održati rasprava o daljnjim koracima u pogledu jačanja Ekonomske i monetarne unije nastavno na održani sastanak Eurosummita.

U okviru radnog doručka, 09. srpnja, predviđen je izvještaj s redovnog sastanka Euro skupine te rasprava o gospodarskoj situaciji u EU, nakon čega će uslijediti razmjena mišljenja vezano uz predloženu reformu sustava vlastitih sredstava proračuna EU.

U okviru zakonodavnog dijela sastanka ECOFIN-a, očekuje se informacija o trenutnom stanju rasprave o vlastitim sredstvima proračuna EU za razdoblje novog Višegodišnjeg financijskog okvira.

U nezakonodavnom dijelu sastanka, FI PRES će predstaviti prioritete iz područja ECOFIN-a za vrijeme svog predsjedanja, na temelju čega se očekuje razmjena mišljenja među ministrima. Također se očekuje završetak procesa Europskog semestra za 2019. godinu usvajanjem Preporuka Vijeća o Nacionalnim programima reformi država članica i davanjem mišljenja Vijeća o Programima konvergencije i stabilizacije država članica za 2019. godinu. Očekuje se i usvajanje Preporuke Vijeća o imenovanju Christine Lagarde za predsjednicu Europske središnje banke.