Ministar Marić na sastanku Ecofina

11. ožujka 2019.

Ministar Marić na sastanku Ecofina

Ministar financija Zdravko Marić sudjelovat će na sastanku Vijeća ministara EU za ekonomske i financijske poslove (Economic and Financial Affairs, ECOFIN) u utorak, 12. ožujka 2019., u Bruxellesu.

Dan prije sastanka ECOFIN-a, održat će se Makroekonomski dijalog na političkoj razini u okviru kojeg se odvija razmjena mišljenja između predstavnika EU institucija (Vijeće EU, Europska komisija i Europska središnja banka) i predstavnika europskih socijalnih partnera, a na kojem će po prvi puta sudjelovati i ministar financija g. Zdravko Marić.

Na sastanku se planira rasprava o trenutnoj gospodarskoj situaciji te o posebnoj temi koja se odnosi na Uključivi rast: trendovi u  pogledu nejednakosti, pristupi javnih politika i utjecaj na gospodarski rast.

Nakon toga održat će se redovni sastanak Euro skupine i sastanak Euro skupine u proširenom sastavu. U proširenom sastavu ministri će nastaviti raspravu o proračunskom instrumentu za konvergenciju i konkurentnost za europodručje i države u tečajnom mehanizmu (ERM II), a u kontekstu produbljivanja Ekonomske i monetarne unije.

U okviru radnog doručka, predviđen je izvještaj s redovnog sastanka Euro skupine, nakon čega će ministri održati raspravu o gospodarskoj situaciji u EU. Također, predviđena je i rasprava o lokaciji tajništva Investicijskog odbora što je dio prijedloga InvestEU.

U okviru zakonodavnog dijela sastanka ECOFIN-a, očekuje se rasprava o zakonodavnom paketu o općem sustavu trošarina s ciljem postizanja općeg pristupa Vijeća, te rasprava o prijedlogu poreza na digitalno oglašavanje. Ukoliko se ne postigne dogovor na radnom doručku uoči ECOFIN-a moguća je i daljnja rasprava o lokaciji tajništva Investicijskog odbora.

U nezakonodavnom dijelu sastanka, Europska komisija će prezentirati izvješća za države članice za 2019.g. zajedno s rezultatima dubinskih analiza, nakon čega slijedi tematska rasprava o provedbi specifičnih preporuka Vijeća EU u području investicija. Također, planirano je i usvajanje Zaključaka Vijeća o revidiranom EU popisu nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe.