Ministar Marić na sastanku Ecofina

03. prosinca 2018.

Ministar Marić na sastanku Ecofina

Ministar financija Zdravko Marić sudjelovat će na sastanku Vijeća ministara EU za ekonomske i financijske poslove (Economic and Financial Affairs, ECOFIN) u utorak, 4. prosinca 2018., u Bruxellesu.

 

Dan prije sastanka ECOFIN-a, održat će se redovni sastanak Euro skupine, u zatvorenom formatu, a zatim u proširenom formatu na kojem će ministri raspravljati o produbljivanju Ekonomske i monetarne unije u svjetlu pripreme za prosinački Euro summit. Navedeno uključuje početak političkih pregovora o Europskom sustavu osiguranja depozita (EDIS) i mogućim prijedlozima za put dalje, preispitivanje financijskih instrumenata za sprječavanje krize u okviru Europskog stabilizacijskog mehanizma i njegovu cjelokupnu reformu te mogućnost ranijeg uvođenja zajedničke zaštitne mjere.

U okviru radnog doručka, Komisija će predstaviti komunikaciju o međunarodnoj ulozi eura čija je objava predviđena za 5. prosinca ove godine. Također, ministri će razmijeniti gledišta o zaključcima s neformalnog ECOFIN-a koji je održan u rujnu 2018. o pitanjima vezanima uz Europsku investicijsku banku.

Od zakonodavnih aktivnosti, očekuje se postizanje općeg pristupa o kompromisnom prijedlogu vezanom uz Direktivu o porezu na digitalne usluge.

U okviru teme o jačanju Bankovne unije, ministri će primiti na znanje izvješće austrijskog predsjedništva o napretku ostvarenom u pogledu EDIS-a za vrijeme austrijskog predsjedanja Vijećem EU. Predviđeno je i opće potvrđivanje ishoda trijaloga s Europskim parlamentom o bankovnom paketu koji uključuje Uredbu o kapitalnim zahtjevima, Direktivu o kapitalnim zahtjevima, Direktivu o oporavku i sanaciji banaka te Uredbu o jedinstvenom sanacijskom mehanizmu.

U nezakonodavnom dijelu sastanka, Komisija će predstaviti paket Europskog semestra za 2019. godinu, koji uključuje dokumente Godišnji pregled rasta, Izvješće o mehanizmu upozoravanja te Preporuku o ekonomskoj politici europodručja na temelju čega je planirana rasprava među ministrima. Planira se i usvajanje odluka Vijeća kojima je utvrđeno da Mađarska i Rumunjska nisu poduzele efektivne mjere za ispunjenje preporuka Vijeća u okviru preventivnog mehanizma Pakta o stabilnosti i rastu te usvajanje novih preporuka Vijeća za obje države članice kojima bi se trebalo osigurati ispravljanje značajne devijacije od puta prilagodbe prema srednjoročnom proračunskom cilju.

Na kraju zakonodavnog dijela, Komisija će predstaviti treće izvješće o napretku provedbe Akcijskog plana za rješavanje loših kredita.