Ministar Marić na sastanku ECOFIN-a

14. lipnja 2017.

Ministar Marić na sastanku ECOFIN-a

Ministar financija Zdravko Marić sudjelovat će na sastanku Vijeća ministara EU za ekonomske i financijske poslove (Economic and Financial Affairs, ECOFIN) u petak, 16. lipnja 2017., u Luxembourgu.

U zakonodavnom dijelu sastanka ECOFIN-a ministri će razmijeniti mišljenja u cilju postizanja zajedničkog pristupa o Prijedlogu izmjene direktive u pogledu stopa PDV-a koje se primjenjuju na knjige, novine i časopise, odnosno o sniženoj stopi PDV-a za publikacije u elektroničkom obliku. Hrvatska podržava ovaj Prijedlog direktive. U sklopu sljedeće točke dnevnog reda, predviđeno je postizanje općeg pristupa o Prijedlogu izmjene iste direktive u pogledu privremene primjene općeg mehanizma prijenosa porezne obveze na isporuke robe i usluga određenog praga, koji Hrvatska također podržava.
U okviru pitanja vezanih za jačanje bankovne unije i donošenje mjera za smanjenje rizika u bankarskom sektoru, održat će se orijentacijska rasprava kako bi se postigao opći pristup o Prijedlogu izmjene direktive u pogledu rangiranja neosiguranih dužničkih instrumenata u stečajnoj hijerarhiji, te o Prijedlogu izmjene uredbe u pogledu dodavanja prijelaznog perioda za smanjenje utjecaja uvođenja Međunarodnog standarda za financijsko izvještavanje 9 (MSFI 9) na vlastita sredstava i tretman velikih izloženosti za određene izloženosti javnog sektora denominirane u valuti koja nije domaća. Zatim je predviđeno prihvaćanje Izvješća o napretku provođenja mjera za jačanje bankovne unije.
U nezakonodavnom dijelu sastanka, ministri će raspravljati o trenutnoj situaciji vezanoj za nenaplative plasmane (NPLs), koji se u EU nalaze na značajno visokim razinama, i s time povezanim okolnostima u državama članicama.
Komisija će izvijestiti ministre o trenutnoj situaciji u svezi inicijativa utvrđenih u Akcijskom planu za borbu protiv financiranja terorizma koji je usmjeren na sprječavanje prijenosa sredstava i imovine terorističkih organizacija i osoba koje ih podržavaju.
Također, Komisija će predstaviti dokument „Unija tržišta kapitala: srednjoročna revizija" na temelju kojeg se očekuje rasprava. Uslijedit će usvajanje izvješća ECOFIN-a o poreznim pitanjima upućeno Europskom vijeću, kao i usvajanje Izvješća o radu Skupine za Kodeks o postupanju pri oporezivanju poslovanja te Nacrta zaključaka Vijeća.

Od ministara se očekuje potvrda posebnih preporuka za države članice (CSRs) koje potom treba usvojiti Europsko vijeće.

Zaključno, usvojit će se odluke Vijeća prema kojima Hrvatska i Portugal izlaze iz Procedure prekomjernog deficita (EDP), kao i preporuka Vijeća za Rumunjsku vezano za ispravljanje devijacije prema srednjoročnom proračunskom cilju.

Nakon sastanka ECOFIN-a, održat će se neformalni sastanak guvernera Europske investicijske banke (EIB) i Komisije na kojem će se raspravljati o relevantnim pitanjima vezanima za aktiviranje članka 50. o izlasku Ujedinjenog Kraljevstva iz EU.