Ministar Marić na sastanku ECOFIN-a

20. ožujka 2017.

Ministar Marić na sastanku ECOFIN-a

Ministar financija Zdravko Marić sudjelovat će na sastanku Vijeća ministara EU za ekonomske i financijske poslove (Economic and Financial Affairs, ECOFIN) koji će se održati u utorak, 21. ožujka 2017., u Bruxellesu.

U zakonodavnom dijelu sastanka predviđena je orijentacijska rasprava o političkim aspektima vezanima za Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive u pogledu stopa poreza na dodanu vrijednost koje se primjenjuju na knjige, novine i časopise.

Orijentacijska rasprava predviđena je i vezano za političke aspekte Prijedloga direktive o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu privremene primjene općeg mehanizma obrnutog oporezivanja na isporuke robe i usluga iznad određenog praga. RH podržava oba navedena prijedloga.

U nezakonodavnom dijelu sastanka, u sklopu točke koja se odnosi na Europski semestar za 2017., Komisija će prezentirati izviješća za države članice, nakon čega će uslijediti razmjena mišljenja među ministrima o provedbi posebnih preporuka u državama članicama. Poseban naglasak u raspravi bit će na implementaciji preporuka koje se odnose na poslovno okruženje.

Malteško predsjedništvo i Komisija informirat će ministre o daljnjem postupanju na temelju zaključaka sa sastanka ministara financija i guvernera središnjih banaka skupine G20 koji se održava prije sastanka ECOFIN, 17. i 18. ožujka u Baden-Badenu.

Zaključno, Komisija će izvijestiti ministre o europskom Akcijskom planu za obranu s posebnim naglaskom na pokretanje Europskog fonda za obranu, te o statusu provedbe zakonodavstva u području financijskih usluga.

Neposredno prije samog sastanka ECOFIN, održat će se radni doručak na kojem će se ministre izvijestiti o zaključcima sastanka Euro skupine koji se održava dan prije, te će se raspravljati o aktualnoj gospodarskoj situaciji u EU.