Ministar Marić na sastaniku Ecofina

19. veljače 2018.

Ministar Marić na sastaniku Ecofina Ministar financija Zdravko Marić sudjelovat će na sastanku Vijeća ministara EU za ekonomske i financijske poslove (Economic and Financial Affairs Council, ECOFIN) koji se održava u utorak, 20. veljače 2018., u Bruxellesu.

Dan prije održavanja sastanka Vijeća ECOFIN, održat će se sastanak Euroskupine u proširenom formatu na kojem će sudjelovati i ministar financija Zdravko Marić. Glavna tema navedenog sastanka odnosi se na raspravu o Zaključcima Vijeća EU iz lipnja 2016. za dovršetak Bankovne unije (tzv. mapa puta za dovršetak Bankovne unije). Prije samog sastanka Vijeća, održat će se radni doručak ministara financija na kojem se očekuje izvještaj sa sastanka Euroskupine i rasprava o ekonomskoj situaciji u EU, te razmjena mišljenja o poreznoj reformi u SAD-u i njenom utjecaju na EU.

U zakonodavnom dijelu sastanka Vijeća ECOFIN-a, Komisija će dati kratki pregled trenutnog stanja u vezi prijedloga zakonodavnih akata EU u području financijskih usluga.
U okviru nezakonodavnih aktivnosti, predviđena je razmjena mišljenja o Izvješću i preporukama stručne skupine na visokoj razini za održive financije koje će Komisija uzeti u obzir prilikom izrade Akcijskog plana o financiranju održivog rasta. Ojačati vodeću ulogu EU-a u održivim ulaganjima prioritet je u okviru Akcijskog plana za stvaranje Unije tržišta kapitala, te predstavlja jedan od ključnih koraka prema implementaciji Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama i Agende 2030.

Nakon toga, očekuje se usvajanje preporuka Vijeća za davanje razrješnice Komisiji za izvršenje proračuna EU za financijsku godinu 2016.
Također, očekuje se i usvajanje Zaključaka Vijeća o smjernicama za izradu proračuna EU za 2019., što predstavlja prvi korak kronološki utvrđene redovne proračunske procedure. U proračunu EU-a za 2019., osobito je potrebno osigurati odgovarajuću razinu sredstava za plaćanja za provođenje ciljeva EU politika (gospodarski rast, promicanje zapošljavanja i stvaranja radnih mjesta, učinkovita kohezija i poljoprivreda, poticanje konkurentnosti, rješavanje migracija i sigurnosnih izazova, te podmirivanje već preuzetih obveza).
Na kraju sastanka, Komisija će prezentirati paket mjera za unaprjeđenje javne nabave i strateških ulaganja.