Ministar Marić na financijskoj konferenciji u Sofiji

09. ožujka 2018.

Ministar financija Zdravko Marić i pomoćnik ministra Stipe Župan, sudjelovat će na konferenciji visoke razine pod nazivom „Sljedeći višegodišnji financijski okvir: te njegove distributivne, alokacijske i stabilizacijske funkcije“, (eng. Next MFF: distributive, allocative and stabilization functions), koja će se održati u organizaciji bugarskog predsjedništva Vijećem EU-a u petak, 9. ožujka 2018., u Sofiji, Bugarska.

Konferencija će okupiti ministre nadležne za financije i europske poslove, predstavnike Vlade Republike Bugarske, te druge visoke dužnosnike međunarodnih organizacija i tijela EU nadležne za pitanja vezana uz proračun EU-a i financijsko programiranje.

Konferenciju će otvoriti ministar financija Republike Bugarske Vladislav Goranov i ministrica vanjskih poslova Republike Bugarske Ekaterina Zaharieva.

U prvom dijelu konferencije vodit će se stručne tematske rasprave kroz dva panela. U sklopu prvog panela o učinkovitijem trošenju financijskih sredstava EU-a, ključni govornik bit će Guntram Wolff, predstavnik europske neprofitne istraživačke organizacije Bruegel. Drugi panel vodit će se na temu unaprjeđenja postojećeg sustava vlastitih sredstava, a ključnu riječ će imati Jorge Nunez Ferrer, viši član za istraživanje Centra za studije o europskim javnim politikama.

Drugi dio konferencije, koji će se odvijati u obliku političke rasprave na visokoj razini, uvodnim govorom otvorit će zamjenik premijera Republike BugarskeTomislav Donchev, nakon čega je predviđen treći panel, na temu budućnosti javnih financija EU-a. Tom prilikom će brojni diskutanti voditi političku raspravu s ključnim govornicima iz Jacques Delors Institute-a u Parizu, te Europskog revizorskog suda.