Ministar Marić na ECOFIN-u

24. svibnja 2018.

Ministar Marić na ECOFIN-u

Ministar financija Zdravko Marić sudjelovat će na sastanku Vijeća ministara EU za ekonomske i financijske poslove (Economic and Financial Affairs Council, ECOFIN) u petak, 25. svibnja 2018., u Bruxellesu.

 

Dan prije sastanka ECOFIN-a održat će se redovni sastanak Euroskupine, među ostalim i u uključivom formatu prilikom čega će ministri raspravljati o reviziji „mape puta" za dovršetak Bankovne unije, reformi Europskog stabilizacijskog mehanizma i zajedničkoj zaštitnoj mjeri za Jedinstveni sanacijski fond.

Neposredno prije samog sastanka ECOFIN-a, održat će se ekonomski i financijski dijalog između EU-a i država zapadnog Balkana i Turske.

U zakonodavnom dijelu sastanka očekuje se usvajanje općeg pristupa Vijeća EU o Prijedlogu uredbe kojom se donose izmjene u pogledu jačanja administrativne suradnje u području PDV-a. Očekuje se i postizanje dogovora o prijedlogu o sniženim stopama PDV-a za elektroničke publikacije te o prijedlogu o mehanizmu prijenosa porezne obveze s ciljem sprječavanja prijevara u području PDV-a.

Ministri će također biti pozvani na usvajanje općeg pristupa o Paketu za bankarstvo, koji sadrži mjere za smanjenje rizika u bankarskom sektoru, te nadopunjuje post-kriznu regulatornu agendu kako bi se osiguralo da regulatorni okvir adresira preostale rizike financijske stabilnosti.
U nezakonodavnom dijelu sastanka, planirano je donošenje Zaključaka Vijeća o detaljnim preispitivanjima u 2018. te o provedbi preporuka za pojedine zemlje u okviru čega će se ocijeniti napredak po pitanju ispravljanja makroekonomskih neravnoteža kod određenih država članica, od kojih tri karakteriziraju prekomjerne makroekonomske neravnoteže, među kojima je i Hrvatska. Zaključno, predviđeno je donošenje Zaključaka Vijeća o Izvješću o starenju za 2018. prilikom čega će ministri raspravljati o predviđanjima rashoda povezanih sa starenjem stanovništva u državama članicama.