Ministar Marić na ECOFIN-u

06. studenoga 2017.

Ministar Marić na ECOFIN-u Ministar financija Zdravko Marić sudjelovat će na sastanku Vijeća ministara EU za ekonomske i financijske poslove (Economic and Financial Affairs, ECOFIN) u utorak, 7. studenog 2017., u Bruxellesu.

Dan prije održavanja sastanka ECOFIN-a, održat će se redovni sastanak Euro skupine na kojem će sudjelovati i ministar financija Zdravko Marić. Raspravljat će se o dovršetku Bankovne unije, uspostavi fiskalnog kapaciteta Europodručja, te o fiskalnim pravilima Pakta o stabilnosti i rastu.
Sastanku ECOFIN-a prethodit će ministarski dijalog s državama članicama EFTA-e, prilikom kojeg će glavna tema rasprave biti uključivi gospodarski rast.

U zakonodavnom dijelu sastanka ECOFIN-a, održat će se rasprava vezana uz PDV paket e-trgovina s ciljem postizanja općeg pristupa Vijeća. Budući da je utvrđeno da je važeći sustav PDV-a za prekograničnu e-trgovinu složen i skup, kako za poduzeća tako i za države članice, Europska komisija iznijela je niz prijedloga za izmjenu PDV regulative, kojima bi se modernizirala pravila o PDV-u koja se trenutno primjenjuju u aktivnostima e-trgovine između poduzeća i potrošača. Cilj im je smanjiti opterećenja i stvoriti jednake mogućnosti na jedinstvenom unutarnjem tržištu za poduzeća iz država članica EU i onih iz trećih zemalja. Također, Europska komisija će predstaviti tri zakonodavna prijedloga za reviziju Europskog sustava financijskog nadzora, koji će služiti kao podloga za razmjenu mišljenja među ministrima. Prijedlozi se odnose na reviziju mandata Europskih nadzornih tijela, izmjenu Direktive o tržištima financijskih instrumenata i Direktive o poslovima osiguranja i reosiguranja, te na reviziju mandata i upravljačke strukture Europskog odbora za sistemski rizik.

Dodatno, Europska komisija će informirati ministre o trenutnom stanju Prijedloga Direktive o okvirima za preventivno restrukturiranje, pružanju druge prilike i mjerama za povećanje učinkovitosti restrukturiranja i postupaka u pogledu nesolventnosti i razrješenja.

U okviru nezakonodavnih aktivnosti, estonsko predsjedništvo i Europska komisija će informirati ministre o rezultatima održanih sastanaka skupine G20 i MMF-a u Washingtonu u razdoblju od 12.-15. listopada 2017. godine. Predviđena je i prezentacija Europske komisije o Godišnjem izvješću Europskog revizorskog suda o provedbi proračuna EU za 2016. godinu. Za kraj sastanka ECOFIN-a, predviđeno je usvajanje zaključaka Vijeća o europskoj statistici, koji se odnose na statističke podatke koji se koriste za praćenje gospodarske situacije u državama članicama, te u upravljanju politikama EU, pri čemu Vijeće posebnu pažnju poklanja njihovoj kvaliteti. Zaključci su predloženi na osnovi napretka ostvarenog u raspoloživosti informacija potrebnih za djelovanje Ekonomske i monetarne unije (EMU), statistike za proceduru prekomjernog deficita (EDP) i nadzor makroekonomskih neravnoteža, strukturnih statistika, te napretka ostvarenog na području modernizacije statističke infrastrukture i vezanih inovacija.

Nakon sastanka ECOFIN-a, ministar Zdravko Marić će sudjelovati na panelu u sklopu Foruma ekonomskih ideja, na kojem će se raspravljati o provedbi reformi u cilju jačanja gospodarstva i konkurentnosti, otklanjanja prepreka ulaganjima, ekonomskom upravljanju u EU, te o proširivanju Ekonomske i monetarne unije. Uz ministra Marića na panelu će sudjelovati i Potpredsjednik Europske komisije Jyrki Katainen.