Ministar Marić na ECOFIN-u

10. listopada 2016.

Ministar financija Zdravko Marić sudjelovat će na sastanku Vijeća ministara EU za ekonomska i financijska pitanja (ECOFIN) koji će se održati u utorak, 11. listopada 2016. u Luxembourgu. Zakonodavnom dijelu sastanka ECOFIN-a prethodit će radni doručak na kojem će Komisija, nakon kratkog izvješća sa sastanka Euro skupine, izvijestiti ministre o radu na poboljšanju predvidljivosti i transparentnosti Pakta o stabilnosti i rastu, te njegovoj implementaciji u kontekstu Portugala i Španjolske, obzirom da su navedene države članice dobile dodatno vrijeme za korekciju prekomjernog deficita.

Očekuje se i razmjena mišljenja ministara financija o prijedlogu za osnivanje i strateškim aspektima Europskog fonda za održivi razvoj.

U zakonodavnom dijelu sastanka raspravljat će se o postignutom napretku na izradi Direktive u kontekstu borbe protiv prijevara, kojom se nastoji uspostaviti pravni okvir na razini EU za zaštitu financijskih interesa (PIF Direktiva), a koji bi obuhvatio i mogućnost kaznenog progona prijevara povezanih s PDV-om. S tim u vezi, na sastanku će se nastojati postići kompromisno rješenje za uključivanje PDV-a u obuhvat navedene direktive.

U nezakonodavnom dijelu sastanka, Komisija će podnijeti izvještaj o trenutnom stanju provedbe bankovne unije, te uspostavljanju tzv. trećeg stupa, vezanog uz Prijedlog Uredbe o Europskom sustavu osiguranja depozita (EDIS), kojim se nastoji ojačati bankovnu uniju, poduprijeti zaštitu deponenata, povećati financijsku stabilnost te dalje smanjivati povezanost banaka i država. Slovačko predsjedništvo i Komisija izvijestit će ministre o rezultatima sastanaka skupine G20 i MMF-a koji se održavaju u Washingtonu od 6. do 9. listopada 2016. Također se očekuje usvajanje Nacrta zaključaka Vijeća vezanih uz financiranje borbe protiv klimatskih promjena u sklopu priprema za 22. Konferenciju država stranaka pri UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) koja će se održati u Marrakeshu od 7. do 18. studenog 2016. Republika Hrvatska podržava usvajanje predloženih zaključaka Vijeća vezano uz klimatsko financiranje. Ministri će razmijeniti mišljenja o provedenom ciklusu Europskog semestra u 2016. godini i o mogućim mjerama za njegovo daljnje unapređenje s naglaskom na pitanje implementacije posebnih preporuka za države članice. Za kraj, Komisija će predstaviti Izvješće o zdravstvenom sustavu i fiskalnoj održivosti koje sadrži preporuke za poboljšanje politika u državama članicama s ciljem smanjenja pritisaka na javne financije.