Ministar financija Marić sudjelovao na sastanku ECOFIN-a

25. svibnja 2018.

Ministar financija Marić sudjelovao na sastanku ECOFIN-a

Ministar financija Zdravko Marić sudjelovao je na sastanku Vijeća ministara EU za ekonomske i financijske poslove (Economic and Financial Affairs Council, ECOFIN) u petak, 25. svibnja 2018., u Bruxellesu.

Na sastanku Euroskupine koji je održan dan prije sastanka ECOFIN-a ministri su raspravljali o četvrtom pregledu programa makroekonomske prilagodbe za Grčku te o gospodarskoj situaciji vezano uz Komisijine proljetne prognoze. U proširenom formatu Euroskupine ministri su se sastali radi pripreme za Euro Summit koji će se održavati od 28.-29. lipnja 2018. Razgovarali su i o daljnjim aktivnostima vezanima uz dovršetak Bankovne unije te uz reformu Europskog stabilizacijskog mehanizma.

Neposredno prije samog sastanka ECOFIN-a održan je ekonomski i financijski dijalog između EU-a i država zapadnog Balkana i Turske, prilikom čega su doneseni zajednički zaključci te je održana tematska rasprava o fiskalnim okvirima.

U zakonodavnom dijelu sastanka ECOFIN-a, ministri su se usuglasili oko paketa mjera koje za cilj imaju smanjenje rizika u bankarskom sektoru te su od predsjedništva Vijeća zatražili da s time u svezi započne pregovore s Europskim parlamentom u što skorije vrijeme. Na temelju do sada postignutog napretka na smanjenju rizika ministri su ponovili da su ustrajni u daljnjem napretku na ovom području, uključujući i mjere dijeljenja rizika kako je navedeno u „mapi puta“ o Bankovnoj uniji. Odluke o poboljšanju zajedničke zaštitne mjere za jedinstveni fond EU-a za sanaciju banaka slijede u lipnju ove godine.

Što se tiče poreznih tema, rasprave o mjerama usmjerenima na jačanje administrativne suradnje s ciljem sprječavanja prijevara u području PDV-a nisu dovele do zajedničkog dogovora u fazi u kojoj se prijedlog trenutno nalazi. Po pitanju prijedloga vezanih uz primjenu privremenog mehanizma prijenosa porezne obveze  te snižene stope PDV-a na elektroničke publikacije također nije postignut dogovor u ovoj fazi pregovora.

U nezakonodavnom dijelu sastanka, ministri su donijeli zaključke Vijeća o detaljnim preispitivanjima u 2018. za 12 država članica, te o uspješnosti provedbe posebnih preporuka za pojedine zemlje iz 2017. godine.

Predviđanja troškova povezanih sa starenjem stanovništva za razdoblje od 2016.-2070., na temelju zajedničkog izvješća iz 2018. Odbora za ekonomsku politiku i Komisije, Vijeće je potvrdilo te usvojilo zaključke Vijeća.