Izdanje obveznica RH dospijeća 2032. u nominalnom iznosu od 3 milijarde kuna uz kamatnu stopu od 3,25%

05. srpnja 2017.

Republika Hrvatska zastupana po Ministarstvu financija realizirala je na domaćem tržištu kapitala izdanje obveznica dospijeća 2032. u ukupnom nominalnom iznosu od HRK 3 milijarde, indeksirane na kretanje tečaja kune prema euru.

Knjige upisa otvorene su u srijedu, 5. srpnja 2017. godine u 9:00 sati, a zatvorene isti dan u 12:30 sati. Izdanje obveznica konačno je realizirano uz kamatnu stopu od 3,25% te prinos od 3,30%.

Značajan interes investitora omogućio je Republici Hrvatskoj izdanje obveznica pod iznimno povoljnim uvjetima financiranja s obzirom na sve ključne parametre ocjene uspješnosti izdanja, a posebice imajući u vidu kako je izdanje realizirano u domaćoj valuti, indeksirano na kretanje tečaja kune prema euru, na rok od 15 godina. Također, postignuti uvjeti izdanja i snažna potražnja dodatno naglašavaju snagu domaćeg tržišta i atraktivnost domaćeg izdanja obveznica RH za investitore.

Ovo je ujedno izdanje državnih obveznica s trenutno najdužom ročnošću te izdanje koje je po prvi put realizirano uz indeksaciju glavnice obveznica na kretanje tečaja kune prema euru.

Datum izdanja, odnosno uvrštenja obveznica u usluge depozitorija, poravnanja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. je 7. srpnja 2017. godine.

Sredstva prikupljena ovim izdanjem Obveznica bit će upotrijebljena za financiranje općih potreba državnog proračuna.

Izdanje Obveznica aranžirale su Erste & Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d., u ulozi zajedničkih agenata, pokrovitelja izdanja i agenata uvrštenja, dok su Hrvatska Poštanska Banka d.d. i Splitska banka d.d. sudjelovali kao su-aranžeri.