Izdanje obveznica Republike Hrvatske dospijeća 2026. u iznosu od 6 milijardi kuna s kuponskom kamatnom stopom od 4,25% ("obveznice")

11. prosinca 2015.

Republika Hrvatska zastupana po Ministarstvu financija realizirala je na domaćem tržištu kapitala izdanje obveznica u iznosu od HRK 6 milijardi. Odabirom domaćeg izdanja vanjski državni dug nije povećan, a isto predstavlja i daljnji korak u razvoju domaćeg tržišta kapitala.

Knjige upisa otvorene su u četvrtak 10. prosinca u 9h, a zatvorene isti dan u 12h. Značajan interes investitora u iznosu od HRK 12,1 milijardi koji je dvostruko premašio inicijalno planirani iznos izdanja, kao i kvalitetna ponuda omogućili su Republici Hrvatskoj da izda Obveznice uz prinos od 4,4%, bez premije za novo izdanje.

Ovo izdanje obveznica predstavlja iznimno povoljne uvjete financiranja Države s obzirom na sve ključne parametre ocjene uspješnosti izdanja, a posebice imajući u vidu valutu izdanja. Također, postignuti uvjeti izdanja i snažna potražnja u uvjetima povećane neizvjesnosti na tržištu dodatno naglašavaju snagu domaćeg tržišta i atraktivnost domaćeg izdanja obveznica RH za investitore.

Većina izdanja Obveznica alocirana je domaćim mirovinskim fondovima koji su potvrdili svoj strateški značaj i ulogu kod izdanja državnih obveznica na domaćem tržištu kapitala, dok je Obveznica polučila zavidan interes svih kategorija domaćih institucionalnih investitora.

Sredstva prikupljena ovim izdanjem Obveznica bit će upotrijebljena za otplatu obveznica koje dospijevaju te opće proračunske potrebe.

Izdanje Obveznica aranžirale su Erste & Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d., u ulozi zajedničkih agenata, pokrovitelja izdanja i agenata uvrštenja, dok su u sindikatu banaka na primarnom tržištu participirale Hrvatska Poštanska Banka d.d., Sberbank d.d. i Societe Generale - Splitska banka d.d. kao su-aranžeri.