Izdanje obveznica Republike Hrvatske dospijeća 2025. u iznosu od 6 milijardi kuna s kuponskom kamatnom stopom od 4,5% ("obveznice")

08. srpnja 2015.

Republika Hrvatska zastupana po Ministarstvu financija realizirala je na domaćem tržištu kapitala izdanje obveznica u iznosu od HRK 6 milijardi. Odabirom domaćeg izdanja vanjski državni dug nije povećan, a isto predstavlja i daljnji korak u razvoju domaćeg tržišta kapitala.

Knjige upisa otvorene su u utorak 7. srpnja u 9h, a zatvorene isti dan u 13h. Značajan interes investitora u iznosu od HRK 10,6 milijardi koji je dvostruko premašio inicijalno planirani iznos izdanja, kao i kvaliteta ponuda omogućila je Republici Hrvatskoj da izda obveznice uz prinos od 4,69%, bez premije za novo izdanje što je prvi takav slučaj u povijesti izdavanja državnih obveznica na domaćem tržištu kapitala.

Ovo izdanje obveznica predstavlja iznimno povoljne uvjete financiranja Države s obzirom na sve ključne parametre ocjene uspješnosti izdanja, a posebice imajući u vidu ročnost i valutu izdanja. Također, postignuti uvjeti izdanja i snažna potražnja usred neizvjesnosti oko rješavanja grčke krize dodatno naglašavaju snagu domaćeg tržišta i atraktivnost domaćeg izdanja obveznica RH za investitore.

Većina izdanja obveznica alocirana je domaćim mirovinskim fondovima koji su potvrdili svoj strateški značaj i ulogu kod izdanja državnih obveznica na domaćem tržištu kapitala, dok je obveznica polučila zavidan interes svih kategorija domaćih institucionalnih investitora. Obveznice su gotovo u potpunosti alocirane domaćim ulagačima.

Izdanje ovih obveznica dio je redovnih aktivnosti Ministarstva financija u realizaciji planiranog računa financiranja državnog proračuna za 2015. godinu, a sredstva prikupljena ovim izdanjem biti će u najvećem djelu upotrjebljena za otplatu obveznica koje dospijevaju tijekom 2015. godine te proračunom utvrđene izdatke.

Izdanje obveznica aranžirale su Erste & Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d., u ulozi zajedničkih agenata, pokrovitelja izdanja i agenata uvrštenja, dok su u sindikatu banaka na primarnom tržištu participirale Hrvatska Poštanska Banka d.d., HYPO Alpe-Adria-Bank d.d., Sberbank d.d. i Societe Generale - Splitska banka d.d. kao su-aranžeri.