Izdanje obveznica Republike Hrvatske dospijeća 2024. u nominalnom iznosu od 3,5 milijardi kuna i izdanje obveznica Republike Hrvatske dospijeća 2034. u nominalnom iznosu od 7,5 milijardi kuna

22. studenoga 2019.

Republika Hrvatska zastupana po Ministarstvu financija realizirala je na domaćem tržištu kapitala izdanje obveznica dospijeća 2024. u nominalnom iznosu od HRK 3,5 milijardi te izdanje obveznica, indeksirane na kretanje tečaja kune prema euru, dospijeća 2034. godine u nominalnom iznosu od HRK 7,5 milijardi.

Ministarstvo financija time je uspješno prikupilo ukupan nominalni iznos od HRK 11 milijardi po povijesno najpovoljnijim uvjetima zaduživanja na domaćem tržištu kapitala.
Knjiga upisa za navedene obveznice bila je otvorena u četvrtak, 21. studenog 2019. u 9:00 sati te zatvorena isti dan u 13:30 sati.

Novo izdanje obveznica dospijeća 2024. realizirano je uz prinos od 0,36% (te godišnju kamatnu stopu od 0,25%), dok je novo izdanje obveznica dospijeća 2034. realizirano uz prinos od 1,20% (te godišnju kamatnu stopu od 1,00%).

Ovom uspješnom transakcijom na tržištu kapitala ostvareni su iznimno povoljniji uvjeti financiranja za Ministarstvo financija, a ako se uzme u obzir da će se prikupljena sredstva većim dijelom iskoristiti za refinanciranje postojećeg izdanja obveznice dospijeća 29. studenog 2019. u ukupnom nominalnom iznosu od EUR 1 mlrd., implicirana ušteda na kamatama iznosi preko HRK 340 mil. promatrano na godišnjoj razini u odnosu na iznos refinanciranja.

Ukupni interes ulagatelja u knjigama upisa za dva nova izdanja obveznica premašio je HRK 23 mlrd., odnosno preko HRK 10 mlrd. za novu 5-godišnju obveznicu te preko HRK 13 mlrd. za novu 15-godišnju obveznicu. Kombinacijom izdanja različitih rokova dospijeća Ministarstvo financija postiglo je optimalnu razinu potražnje na domaćem tržištu kapitala, odnosno „zahvaćen" je interes širokog opsega institucionalnih ulagatelja uključujući mirovinske fondove, banke, osiguranja i investicijske fondove. Postignuti konačni uvjeti izdanja i razina interesa u knjigama upisa još jednom su potvrdili snažan status Republike Hrvatske kao atraktivnog izdavatelja na domaćem tržištu kapitala.

Datum izdanja, odnosno uvrštenja obveznica u usluge depozitorija, poravnanja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. je 27. studenog 2019. godine.
Sredstva prikupljena ovim izdanjem Obveznica bit će upotrijebljena, kako je gore navedeno, za refinanciranje obveznice RHMF-O-19BA2 te za financiranje općih potreba državnog proračuna.
Izdanje Obveznica aranžirale su Erste & Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d., u ulozi Zajedničkih vodećih agenata izdanja.