Izdanje obveznica Republike Hrvatske dospijeća 2023. u nominalnom iznosu od 5,8 milijardi kuna uz kamatnu stopu od 1,75%

23. studenoga 2017.

Republika Hrvatska zastupana po Ministarstvu financija realizirala je na domaćem tržištu kapitala izdanje obveznica dospijeća 2023. u ukupnom nominalnom iznosu od HRK 5,8 milijardi. Nakon strateškog odabira povoljnog trenutka za izdanje euroobveznica, u uvjetima povoljnih tržišnih kretanja Ministarstvo financija uspješno je realiziralo izdanje obveznica i na domaćem tržištu.

Knjiga upisa bila je otvorena u četvrtak, 23. studenog 2017. godine u 9:00 sati, a zatvorena isti dan u 12:15 sati. Izdanje obveznica realizirano je uz godišnju kamatnu stopu od 1,75% te prinos od 1,80%.

Značajan interes investitora omogućio je Republici Hrvatskoj izdanje obveznica po najpovoljnijim uvjetima financiranja na domaćem tržištu kapitala u povijesti s obzirom na sve ključne parametre ocjene uspješnosti izdanja. Iznos zaprimljenih ponuda u Knjizi upisa više nego dvostruko je premašio konačni iznos izdanja, te je Republika Hrvatska izdala obveznice bez premije na novo izdanje. Ročnost od 6 godina pokazala se atraktivnom za sve skupine investitora na domaćem tržištu uključujući mirovinske fondove, banke, osiguranja i investicijske fondove. Također, postignuti uvjeti izdanja i snažna potražnja dodatno naglašavaju snagu domaćeg tržišta i atraktivnost domaćeg izdanja obveznica Republike Hrvatske za investitore.

Datum izdanja, odnosno uvrštenja obveznica u usluge depozitorija, poravnanja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. je 27. studenog 2017. godine.

Sredstva prikupljena ovim izdanjem Obveznica bit će upotrijebljena za refinanciranje obveznice RHMF-O-17BA te financiranje općih potreba državnog proračuna.

Izdanje Obveznica aranžirale su Erste & Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d., u ulozi Zajedničkih vodećih agenata, pokrovitelja izdanja i agenata uvrštenja, dok su Addiko bank d.d, Hrvatska Poštanska Banka d.d. i Splitska banka d.d. sudjelovali kao su-aranžeri.