Izdanje obveznica Republike Hrvatske dospijeća 2022. u nominalnom iznosu od 3 milijarde kuna uz kamatnu stopu od 2,25%, te dospijeća 2028. u nominalnom iznosu od 5,5 milijardi kuna uz kamatnu stopu od 2,875%

03. veljače 2017.

Republika Hrvatska zastupana po Ministarstvu financija realizirala je na domaćem tržištu kapitala dva izdanja obveznica u ukupnom iznosu od HRK 8,5 milijardi.

Knjige upisa otvorene su u petak, 03. veljače 2017. godine u 9:00 sati, a zatvorene isti dan u 13:50 sati. Povijesno najznačajniji interes investitora u iznosu koji je premašio 20 milijardi kuna, odnosno više od 2,5 puta premašio iznos izdanja, omogućili su Republici Hrvatskoj da izdanje obveznica realizira po prinosu manjem od inicijalno indiciranog prilikom poziva na upis. Izdanje obveznica konačno je realizirano uz kamatnu stopu od 2,25% te prinos od 2,29% za 5 godišnje izdanje, odnosno kamatnu stopu od 2,875% te prinos od 3,09% za 11-godišnje izdanje.

Ovo izdanje obveznica predstavlja iznimno povoljne uvjete financiranja Republike Hrvatske s obzirom na sve ključne parametre ocjene uspješnosti izdanja, a posebice imajući u vidu kako je izdanje realizirano u domaćoj valuti na rok od 5 godina i 11 godina. Prinos od 2,29% ostvaren na 5-godišnjem izdanju predstavlja povijesno najniži prinos na obveznice Republike Hrvatske od kada je Republika Hrvatska započela sa izdanjima obveznica na domaćem tržištu kapitala. Također, postignuti uvjeti izdanja i snažna potražnja dodatno naglašavaju snagu domaćeg tržišta i atraktivnost domaćeg izdanja obveznica RH za investitore.

Datum izdanja, odnosno uvrštenja obveznica u usluge depozitorija, poravnanja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. je 07. veljače 2017. godine.

Obveznica je polučila zavidan interes svih kategorija domaćih institucionalnih investitora, uključujući obvezne i dobrovoljne mirovinske fondove, investicijske fondove, osiguranja, banke i ostale pravne osobe.

Sredstva prikupljena ovim izdanjem Obveznica bit će upotrijebljena za refinanciranje obveznice Republike Hrvatske u nominalnom iznosu 5,5 milijardi kuna dospijeća 8. veljače 2017. godine, te financiranje općih potreba državnog proračuna.

Izdanje Obveznica aranžirale su Erste & Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d., u ulozi zajedničkih agenata, pokrovitelja izdanja i agenata uvrštenja, dok su Hrvatska Poštanska Banka d.d., Addiko bank d.d., Sberbank d.d. i Societe Generale - Splitska banka d.d. sudjelovali kao su-aranžeri.