Izdanje obveznica Republike Hrvatske

04. srpnja 2018.

Izdanje II. tranše obveznica Republike Hrvatske dospijeća 2023. u nominalnom iznosu od 5,5 milijardi kuna

i

Izdanje obveznica Republike Hrvatske dospijeća 2029. u nominalnom iznosu od 5,0 milijardi kuna

Ministarstvo financija Republike Hrvatske uspješno je realiziralo na domaćem tržištu kapitala izdanje druge tranše obveznica dospijeća 2023. u nominalnom iznosu od HRK 5,5 milijardi te novo izdanje obveznica, dospijeća 2029. godine u nominalnom iznosu od HRK 5,0 milijardi

Knjiga upisa otvorena je u srijedu, 4. srpnja 2018. godine u 9:00 sati te zatvorena isti dan u 13:30 sati. Izdanje petogodišnje obveznice realizirano je uz prinos od 1,22%, dok je na jedanaestogodišnju obveznicu ostvaren prinos od 2,58%, što predstavlja dosad najpovoljnije uvjete financiranja.

U skladu s računom financiranja državnog proračuna za 2018. godinu sredstva prikupljena ovim izdanjem Obveznica bit će upotrijebljena za refinanciranje obveznice RHMF-O-187A te financiranje općih potreba državnog proračuna, pri čemu ostvareni uvjeti izdanja impliciraju uštedu na kamatama od približno 200 milijuna kuna za refinancirani iznos duga promatrano na godišnjoj razini.

Iznos zaprimljenih ponuda u Knjigama upisa iznosio je približno 16 milijardi kuna čime se značajno premašio ukupni konačni izdani nominalni iznos. Različite ročnosti uspješno su obuhvatile preferencije svih skupina investitora na domaćem tržištu uključujući mirovinske fondove, banke, osiguranja i investicijske fondove. Postignuti uvjeti izdanja i snažna potražnja odražavaju snagu domaćeg tržišta i atraktivnost domaćeg izdanja obveznica Republike Hrvatske za investitore.

Datum izdanja, odnosno uvrštenja obveznica u usluge depozitorija, poravnanja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. je 9. srpnja 2018. godine.

Izdanje Obveznica aranžirale su Erste & Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d., u ulozi Zajedničkih vodećih agenata, pokrovitelja izdanja i agenata uvrštenja.