Izdanje euroobveznica Republike Hrvatske u iznosu od EUR 1,25 mlrd, dospijeća 2027. godine

13. ožujka 2017.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, 13. ožujka 2017., nakon predstavljanja međunarodnim investitorima u europskim financijskim središtima, zatvorilo je knjigu upisa za euroobveznice u ukupnom iznosu od EUR 1,25 mlrd. s dospijećem 2027. godine. Ostvareni prinos iznosio je 3,199%, s kuponom od 3,000%. O iznimnom interesu investitora svjedoči i činjenica da je knjiga upisa zatvorena unutar jednog dana, s ukupnom potražnjom od strane investitora na razini od oko EUR 3 mlrd. Potražnja za obveznicom bila je geografski široko rasprostranjena, a najveći dio potražnje dolazi iz sljedećih područja: CEE zemlje, Italija, UK/Irska, Austrija, Njemačka, SAD, Švicarska, te zemlje Beneluxa.

Ovako značajan interes investitora rezultirao je postizanjem iznimno povoljnih uvjeta izdanja, s najnižim prinosom na primarnom izdanju od kad je Republika Hrvatska prisutna na međunarodnim tržištima kapitala. Konačna cijena, čak 30bps niža od inicijalno objavljene cijene prilikom otvaranja knjige upisa, omogućit će značajnu korekciju cijena uzduž cijele krivulje prinosa obveznica Republike Hrvatske. Ministarstvo financija Republike Hrvatske strateškim je odabirom povoljnog trenutka izdanja, a s obzirom na recentne objave podataka o rastu BDP-a i smanjenju javnog duga te uslijed poboljšanja izgleda kreditnog rejtinga, a u uvjetima povoljnih tržišnih kretanja, iznimno uspješno realiziralo transakciju izdanja euroobveznica.

Sredstva prikupljena ovim izdanjem iskoristit će se za otplatu USD obveznica u travnju iznosa USD 1,5 mlrd., s kuponom od 6,25%, što predstavlja značajnu uštedu za proračun Republike Hrvatske u dijelu godišnjeg troška kamate.

Zajednički agenti izdanja bili su Citigroup, HSBC, Morgan Stanley i Zagrebačka banka/UniCredit.