Izaslanstvo Ministarstva financija na ECOFIN-u

21. lipnja 2018.

Izaslanstvo Ministarstva financija sudjelovat će na sastanku Vijeća ministara EU za ekonomske i financijske poslove (Economic and Financial Affairs Council, ECOFIN) u petak, 22. lipnja 2018., u Luxembourgu.

Dan prije sastanka ECOFIN-a održat će se redovni sastanak Euroskupine, među ostalim i u uključivom formatu, radi pripreme nadolazećeg Euro Summita (od 28. do 29. lipnja), na kojem se očekuje donošenje konkretnih mjera i smjernica za daljnje produbljenje Ekonomske i monetarne unije (EMU).

Neposredno prije samog sastanka ECOFIN-a, održat će se godišnji sastanak guvernera Europske investicijske banke.

U zakonodavnom dijelu sastanka očekuje se rasprava i usvajanje općeg pristupa Vijeća EU o prijedlozima koji se odnose na usklađivanje i pojednostavnjenje određenih pravila sustava PDV-a i uvođenja konačnog sustava za oporezivanje trgovine među državama članicama, te s time povezanim prijedlogom i o određenim izuzećima za transakcije unutar EU-a, kao i o razmjeni podataka u svrhu praćenja ispravne primjene mehanizma premještanja dobara. Navedeno čini skup mjera tzv. brzih rješenja vezanih uz sustav PDV-a, kojima bi se usporedno uz rad Komisije na konačnom sustavu PDV-a poduzele i potrebne radnje za unaprjeđenje važećeg sustava PDV-a. S obzirom da Republika Hrvatska već primjenjuje mjere pojednostavnjenja u pogledu premještanja dobara podupire i daljnje mjere za pojednostavnjenje određenih pravila PDV-a.

Nakon toga, bugarsko predsjedništvo će predstaviti Izvješće o napretku vezano uz Europski sustav osiguranja depozita (EDIS). Isto tako, informirat će ministre o Prijedlogu direktive o okvirima za preventivno restrukturiranje, pružanju druge prilike i mjerama za povećanje učinkovitosti restrukturiranja i postupaka u pogledu nesolventnosti i razrješenja.

U nezakonodavnom dijelu sastanka, očekuje se odobrenje Posebnih preporuka Vijeća o Nacionalnim programima reformi država članica za 2018. i mišljenja Vijeća o Programima stabilizacije ili konvergencije. Također, očekuje se usvajanje odluka i preporuka za provedbu Pakta o stabilnosti i rastu, u kontekstu procedure prekomjernog deficita te procedure značajnog odstupanja od puta prilagodbe prema srednjoročnom proračunskom cilju. Zaključno, ministri će održati raspravu nakon što Komisija i Europska središnja banka predstave Konvergencijska izvješća.