Informacija o izdavanju potvrda štedišama glavnih filijala Jugobanke d.d. Beograd, koje su poslovale na području Republike Hrvatske

24. prosinca 2018.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske izvješćuje štediše glavnih filijala Jugobanke d.d. Beograd, koje su poslovale na području Republike Hrvatske, da su za izdavanje potvrda o tome da devizni štediša nije ostvario pravo na osnovi devizne štednje niti da mu je to pravo priznato od strane bivših republika SFRJ, nadležne financijske institucije:

• Zagrebačka banka d.d. Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10,
• Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb, Radnička cesta 44 i
• Hrvatska gospodarska banka d.d. u stečaju, Zagreb, odnosno, Stečajna masa iza Hrvatske gospodarske banke d.d. u stečaju, Zagreb, Tina Ujevića 13.

Budući da glavne filijale Jugobanke d.d. Beograd, koje su poslovale na teritoriju Republike Hrvatske temeljem Zakona o načinu likvidacije poslovanja glavnih filijala Jugobanke d.d., Beograd (Narodne novine, broj 106/93), nisu imale pravnog slijednika u Republici Hrvatskoj, Hrvatska narodna banka, temeljem navedenog Zakona, zadužila je:

- Zagrebačku banku - Pomorsku banku d.d. Split za poslove likvidacije glavne filijale Jugobanke d.d. Beograd u Splitu, a čiji je univerzalni pravni sljednik Zagrebačka banka d.d. Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, nadležna za izdavanje potvrda da devizni štediša nije ostvario pravo na osnovi devizne štednje niti da mu je to pravo priznato od strane bivših republika SFRJ, za glavnu filijalu Jugobanke d.d. Beograd u Splitu,

- Adria banku d.d. Rijeka (kasnije Riadria banka d.d. Rijeka) za poslove likvidacije glavne filijale Jugobanke d.d. Beograd u Rijeci, a čiji je univerzalni pravni sljednik Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb, Radnička cesta 44, te je ista nadležna za izdavanje potvrda da devizni štediša nije ostvario pravo na osnovi devizne štednje niti da mu je to pravo priznato od strane bivših republika SFRJ,za glavnu filijalu Jugobanke d.d. Beograd u Rijeci,

- Hrvatsku gospodarsku banku d.d. Zagreb za poslove likvadacije glavne filijale Jugobanke d.d. Beograd u Zagrebu, te je Stečajna masa iza Hrvatske gospodarske banke d.d. u stečaju, na adresi u Zagrebu, Tina Ujevića 13, nadležna za izdavanje potvrda da devizni štediša nije ostvario pravo na osnovi devizne štednje niti da mu je to pravo priznato od strane bivših republika SFRJ, za glavnu filijalu Jugobanke d.d. Beograd u Zagrebu.

Iz tog razloga, molimo štediše da se prema sjedištu glavne filijale u kojoj su imali svoju deviznu štednju, obrate nadležnim financijskim institucijama kako je gore navedeno.

Napominjemo za štediše koji su imali svoju deviznu štednju u filijali Jugobanke d.d. Beograd u Slatini, da je Slatinska banka d.d. Slatina nadležna za izdavanje potvrda da devizni štediša nije ostvario pravo na osnovi devizne štednje niti da mu je to pravo priznato od strane bivših republika SFRJ.

Predmetne potvrde izdaju se radi prijave potraživanja po osnovi neisplaćene devizne štednje sukladno Zakonu o regulisanju javnog duga Republike Srbije na osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ.