Hrvatski sabor prihvatio Poreznu reformu

02. prosinca 2016.

Hrvatski sabor prihvatio Poreznu reformu

Hrvatski Sabor prihvatio je danas 16 zakona u kojima su sadržane izmjene za cjelovitu poreznu reformu, koja na snagu stupa s prvim danom 2017. godine.

„Od početka rada na poreznoj reformi jasno su postavljeni njeni osnovni ciljevi, a to su porezno rasterećenje, kako poduzetnika, tako i građana, te dizanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, kao važan impuls gospodarskom rastu te stvaranju i otvaranju novih radnih mjesta. Izgradnja socijalno pravednijeg poreznog sustava i u konačnici društvenog poretka, stabilan i jednostavan porezni sustav također je jedan od ključnih elemenata reforme. Pritom, mislilo se na poreznu administraciju te sva tijela usko vezana uz naplatu poreza, jer se nastojalo pojednostaviti i pojeftiniti procedure koje će značiti bolju uslugu. U konačnici, mislilo se i na pružanje pravne sigurnosti, veće pravne i porezne sigurnosti poreznim obveznicima, uzimajući u obzir fiskalne mogućnosti i ne dovodeći u pitanje održivost hrvatskih javnih financija", istaknuo je ministar financija Zdravko Marić.

Porezna reforma uključuje sljedeće zakone:

1. Zakon o porezu na dobit - izmjene i dopune
2. Zakon o porezu na dohodak - novi
3. Zakon o doprinosima - izmjene i dopune
4. Zakon o porezu na dodanu vrijednost - izmjene i dopune
5. Zakon o porezu na promet nekretnina - novi
6. Zakon o lokalnim porezima - novi
7. Zakon o trošarinama - izmjene i dopune
8. Zakon o posebnom porezu na motorna vozila - izmjene
9. Opći porezni zakon - novi
10. Zakon o administrativnoj suradnji na području poreza - novi
11. Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom - izmjena
12. Zakon o Poreznoj upravi - novi
13. Zakon o Carinskoj službi - izmjene
14. Zakon o poreznom savjetništvu - izmjene
15. Zakon o upravnim pristojbama - novi
16. zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave