Hrvatska: Zaključna izjava nakon posjeta Misije MMF-a

24. svibnja 2018.

Hrvatska: Zaključna izjava nakon posjeta Misije MMF-a

U sklopu redovitih konzultacija na temelju članka IV. Statuta MMF-a objavljuje se:

Zaključna izjava nakon posjeta Misije MMF-a