Državna riznica na Tržištu novca na strani ponude, a ne na strani potražnje

09. rujna 2015.

Državna riznica Ministarstva financija je danas preko Tržišta novca Zagreb, zahvaljujući dobroj likvidnosti, prvi puta plasirala viškove svojih sredstava u iznosu od 715,0 milijuna kuna. Sredstva su plasirana poslovnim bankama na rok od mjesec dana, s obzirom da planovi likvidnosti Državne riznice pokazuju i nadalje dobru situaciju s aspekta likvidnosti.

Sutra, 10. rujna Državna riznica otkupljuje i 1.214,0 milijuna kuna ranije izdanih trezorskih zapisa, a istovremeno izdaje samo 187,0 milijuna kuna novih trezorskih zapisa, tako da u financijski sustav vraća dodatnih 1.027,0 milijuna kuna.

Osim toga sutra će Državna riznica izvršiti redovnu isplatu mirovina preko tekućih računa banaka u iznosu od oko 2.500,00 milijuna kuna. To znači da će Državna riznica u ova dva dana prebaciti u financijski sustav preko 4 milijarde kuna i time znatno poboljšati kunsku likvidnost sudionika, prvenstveno banaka.

Koristimo priliku da istaknemo kako Državna riznica za potrebe svoje likvidnosti, odnosno izvršavanja svih mjesečnih rashoda, već od mjeseca ožujka ove godine nije imala potrebe za zaduživanjem, odnosno tekući mjesečni prihodi i priljevi bili su dostatni za izvršavanje svih rashoda i izdataka.