Dan carinske službe - 21. rujna

21. rujna 2017.

Dan carinske službe - 21. rujna

I ove godine 21. rujna Carinska uprava svečano je obilježila zaštitnika Svetog Mateja i Dan carinske službe.

U Carinskoj upravi tom prigodom održana je prigodna svečanost na kojoj su sudjelovali ministar financija, gospodin Zdravko Marić sa suradnicima i pomoćnik ministra i ravnatelj Carinske uprave, gospodin Hrvoje Čović sa suradnicima.

Radi ostvarenih natprosječnih rezultata rada u 2017. godini ministar financija na prijedlog ravnatelja Carinske uprave nagradio je 25 carinskih službenika.

Carinska uprava je upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija Republike Hrvatske čija je temeljna zadaća primjena i nadzor nad primjenom carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa. Carinsku upravu čine Središnji ured, 4 područna carinska ureda, 13 graničnih carinskih ureda i 19 carinskih ureda te 2.901 zaposleni službenik.

Zakon o carinskoj službi koji uređuje djelokrug rada, poslove i organizaciju Carinske uprave, utemeljuje i zakonski okvir kojim Carinska uprava doprinosi fiskalnoj i sigurnosnoj stabilnosti države, a posebice kao važna inspekcijska služba pridonosi u sprječavanju i otkrivanju nezakonitih postupanja te suzbijanja „sive ekonomije“.

Zanimljivo je spomenuti kako je ulaskom u Europsku uniju Republika Hrvatska ušla i u Carinsku uniji koja je najveći svjetski izvoznik i uvoznik roba i usluga na tržištu svijeta, a koja proizvodi petinu svjetskog BDP. U 2017. godini u Carinskoj uniji obrađeno je više od 293 milijuna carinskih deklaracija, odnosno svakih 9 sekundi jedna deklaracija. Ukupan iznos prihoda od carina i carinskih davanja u Europskoj uniji u 2017. godini bio je 18.6 bilijuna eura.

U prvih devet mjeseci 2017. godine Carinska uprava ostvarila je prihod od ukupno 16 milijardi kuna što čini oko 20 % udjela u ukupnim prihodima Državnog proračuna Republike Hrvatske. Najveće iznose prihoda u prvih devet mjeseci 2017. godine čine prihodi od naplate trošarina i posebnih poreza, i to 11 milijardi kuna.

Prvih devet mjeseci 2017. godine, provodeći ciljane mjere nadzora, Carinska uprava oduzela je više od 6.5 milijuna komada cigareta, 40 tona duhana. Provodeći mjere nadzora u zaštiti prava intelektualnog vlasništva oduzeto je ukupno više od 10 milijuna komada različitih tekstilnih proizvoda.

Slijedom provedenih nadzornih aktivnosti u prvih devet mjeseci 2017. godine pokrenuto je 8.818 prekršajnih postupaka (8.248 izdana prekršajna naloga i 570 podnesenih optužnih prijedloga), podneseno 18 kaznenih prijava te obračunato više od 10 milijuna kuna kazni.