Nadzorna knjiga

Nadzornu knjigu o kapitalnim poslovima s inozemstvom, prema Zakonu o deviznom poslovanju (Narodne novine, broj 96/03 do 76/13),dužni su voditi sljedeći rezidenti:
- pravne osobe, osim banaka, sa sjedištem u RH
- podružnice stranih trgovačkih društava i trgovaca pojedinaca upisane u neki od registara u RH
- trgovci pojedinci, obrtnici i druge fizičke osobe sa sjedištem/ prebivalištem u RH koje samostalnim radom obavljaju gospodarsku djelatnost za koju su registrirane.

Kapitalni poslovi za koje se vodi nadzorna knjiga jesu:
- kreditni poslovi
- izravna ulaganja
- ulaganja u nekretnine
- poslovi s vrijednosnim papirima
- poslovi s udjelima u investicijskim fondovima
- poslovi osiguranja
- depozitni poslovi
- ostalog kretanja kapitala.

Detalji o opsegu i sadržaju evidencije nadzorne knjige pojedinog kapitalnog posla te o načinu vođenja i čuvanja nadzorne knjige propisani su Naredbom o vođenju nadzorne knjige o kapitalnim poslovima s inozemstvom  (Narodne novine, br. 127/13).