Statistički prikaz

Mjesečni statistički prikaz Ministarstva financija priprema i uređuje Zavod za makroekonomske analize i planiranje. Prvi broj izašao je u studenom 1995. godine i od tada se njegov sadržaj i kvaliteta mijenjaju u skladu sa interesima korisnika publikacije.