Ministar financija mr.sc. Boris Lalovac

- rođen 16. studenog 1976. u Splitu
- oženjen

Obrazovanje

- 2006. magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, znanstvena grana financije i fiskalna politika
- 2000. diplomirao na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku


Usavršavanje

- 2007. RZB, Raiffeisen International, Wienna, stručni seminar Financije, kontroling, računovodstvo, menadžment
- 2005. - 2006. Raiffeisen Austria d.d. Zagreb, stručni seminar Osnove kreditne analize, napredne kreditne analize

Profesionalna karijera

- 2012. - 2014. Ministarstvo financija, zamjenik ministra
- 2005. - 2011. Raiffeisen Leasing, Direktor Sektora računovodstva, financija i izvještavanja
- 2003. - 2004. Karbon-Nova d.o.o. Zaprešić, Zamjenik voditelja kontrolinga
- 2001. - 2003. Auto-Hrvatska d.d. Zagreb, Stručni suradnik za financije
- 2010. do danas - Visoka škola za financije i pravo Effectus, Zagreb,
- Predavač i nositelj na kolegijima: Analiza financijskog izvještaja, Kontrola i revizija, Kontroling
- 2008. do danas - Visoka poslovna škola Libertas, Zagreb
- Predavač i nositelj na kolegijima: Upravljanje financijama u trgovini, Menadžment banaka, Kontroling
- 2002. - 2007. Sveučilište u Splitu, studij u Zagrebu
- Asistent - predavač na kolegiju Platni promet

Projekti

- 2011. Izrada projekata u Turizmu (hoteli u vlastništvu države) za potrebe Gospodarskog programa SDP-a
- 2010. Visoka škola za financije i pravo Effectus, Zagreb, Član stručnog vijeća
- 2006. sudjelovanje u implementaciji Basell II procesa
- Edukacija poduzetnika, Gost predavač na brojnim seminarima (HBOR, Nadzor i korporativno upravljanje)

Stručni članci i značajnije konferencije

- Kontroling - faktor poslovnog uspjeha: primjer hotelskih poduzeća=Controlling - factor for business success: an example from the hotel industry /Nidžara Osmanagić Bedenik, Boris Lalovac - 2007.//Acta turistica, Vol. 19 (2007), No.1
- Kontroling - funkcija razvoja malog i srednjeg poduzetništva = Controlling - Function of Development of Small and medium - Sized Entrepreneurship / Lalovac.B;Horvat,D. // Proceedings of the 1 st International Conference, "Vallis Aurea" - 2008.
- Koautor u knjizi "Poduzetnička ekonomija", Izdavač Trgovačka akademija Zagreb, 2006.

Strani jezici

- engleski
- talijanski

Hobi

- košarka