MATRA Flex

MATRA Flex - Podrška Službi za unutarnju reviziju Ministarstva financija u obavljanju revizija EU fondova

Projekt u vrijednosti 100.000 € proveden u suradnji sa Ministarstvom financija Kraljevine Nizozemske. Projekt je proveden u razdoblju od rujna 2009. do veljače 2011.

Cilj projekta bio je educiranje unutarnjih revizora Službe za unutarnju reviziju Ministarstva financija u području revizije EU fondova, jačanje uloge Središnje harmonizacijske jedinice u dijelu revizije EU fondova te educiranje grupe unutarnjih revizora iz linijskih ministarstava i provedbenih tijela koja se bave EU fondovima.

Letak