Lokalni proračun - Arhiva

Prikaz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dan je prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, br. 86/06, 125/06 i 16/07).