Lokalni proračun - Arhiva

Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017. - 2019.

Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017. - 2019. izrađene su u skladu s odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15).

Na temelju dostavljenih Uputa upravno tijelo županije, grada i općine nadležno za proračunskog korisnika dužno je izraditi svoje upute za izradu financijskog plana za razdoblje 2017. - 2019. i dostaviti ih proračunskim i izvanproračunskim korisnicima proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao podlogu za izradu njihovog prijedloga financijskog plana.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Nadopuna Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017. - 2019. 250.03 KB
PDF Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017. - 2019. 167.38 KB
TEXT DOCUMENT Prilog 1. Financijski plan (naslovna strana) 26 KB
EXCEL DOCUMENT Prilog 2. Financijski plan proračunskog korisnika. 91.5 KB

Prikaz bilance za razddoblja:

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Bilanca 2002.-2016. 9.59 MB

Prikaz prihoda i rashoda, primitaka i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji te prikaz rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji (Razina 22) za sljedeća razdoblja:

 

Statistički izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblja: