Korištenje sredstava - SAPARD

Republici Hrvatskoj je u sklopu programa SAPARD u proračunskoj godini 2006. namijenjeno 24,7 milijuna eura. U do sada provedena dva natječaja zaprimljeno je 97 prijava od čega je odobreno (ugovoreno) 29 projekata. Ukupni iznos ulaganja odobrenih projekata iznosi 28,4 milijuna eura, dok je ugovoreni iznos potpore iz EU sredstava 8,9 milijuna eura. Nacionalno sufinanciranje iznosi 2,9 milijuna eura.

U tijeku je treći natječaj, a u pripremi je i četvrti natječaj tijekom kojeg će poljoprivrednici imati priliku još jednom prijaviti svoje projekte. Za očekivati je da će se kroz ova dva natječaja najveći dio SAPARD sredstava ugovoriti i uspješno potrošiti.