Korištenje sredstava - PHARE - 2006.

U sklopu programa PHARE 2006 za financiranje odobreno je 20 projekata u vrijednosti od 61,1 milijun eura bespovratnih sredstava. Rok za ugovaranje projekata financiranih kroz nacionalnu komponentu PHARE programa za 2006. godinu je 30. studeni 2008. i tada će se znati prvi podaci o ukupno ugovorenim sredstvima koja su Republici Hrvatskoj dana na raspolaganje kroz program PHARE 2006.

Financijski sporazum za nacionalnu komponentu PHARE programa za 2006. godinu potpisan je 31. siječnja 2007. godine, i stupio je na snagu nakon ratifikacije 3. svibnja iste godine.

Rok za provedbu projekata financiranih iz PHARE programa za 2006. godinu je sukladno Sporazum o financiranju 30. studeni 2010. godine.

Pregled po programima PHARE 2006 dodijeljenih sredstava, broja planiranih ugovora te rokova za provedbu ugovora i rokova za plaćanja

Sustav provedbe predpristupnih programa pomoći
(u milijunima eura)

 


PHARE

2006

Nacionalni program

PHARE

2006 Prekogranična suradnja RH-SLO-MAĐ

PHARE

2006 Prekogranična suradnja RH-ITALIJA

PHARE

2006

Nuklearna sigurnost

PHARE

2006

Sudjelovanje u Programima Zajednice **

UKUPNO

DODJELJENA SREDSTVA RH (decentralizirano)

61,062 *

3,000

3,000

1,649

3,439

72,150

BROJ PROJEKATA

20

1

1

2

14

24 + 14

UGOVORENO

u tijeku

u tijeku

u tijeku

u tijeku

u tijeku

u tijeku

ROK ZA UGOVARANJE

30.11.2008.

30.11.2008.

30.11.2008.

30.11.2008.

30.11.2008.


BROJ PLANIRANIH UGOVORA

110 (+/-20)

22

n.a.

n.a.

14 MoU

132

ROK ZA ZAVRŠETAK UGOVORA

30.11.2010.

30.11.2009.

30.11.2009.

30.11.2009.ROK ZA PLAĆANJE

30.11.2011.

30.11.2010.

30.11.2010.

30.11.2010.

n.a.


Izvor: Ministarstvo financija, Državna riznica, Nacionalni fond

* 4,5 milijuna eura odnosi se na program TEMPUS koji se ugovara i plaća direktno u Bruxellesu te 4,5 mil eur za Sudjelovanje u Programima zajednice
** Dio su PHARE Nacionalnog programa