Korištenje sredstava - ISPA

Kroz program ISPA zaključeno je šest pojedinačnih Memoranduma o financiranju kojima se odobrava financiranje ukupno 6 projekata vrijednosti 123,1 milijun eura od čega je 59,0 milijuna eura iz programa ISPA dok se preostali iznos, u skladu s pravilima o financiranju projekata, sufinancira iz proračuna Republike Hrvatske.

Rok za ugovaranje aktivnosti iz programa ISPA određen je pojedinačno za svaki od odobrenih projekata. U provedbi je 6 ugovora tehničke pomoći, a 12. prosinca 2007. raspisan je i prvi natječaj za izvođenje radova na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u Karlovcu.

Popis projekta sufinanciranih iz ISPA programa

Sustav provedbe predpristupnih programa pomoći
(u milijunima eura)

Naziv projekta

Ukupna vrijednost

ISPA udio (%)

Obnova željezničke pruge Vinkovci - Tovarnik - državna granica

- Ugovor o izvođenju građevinskih radova u iznosu od 41,7 milijuna eura potpisan je 14. svibnja 2008. godine

75,761

28,789 (38%)

Program za vode i otpadne vode Karlovac

36,000

22,500 (62,5%)

Regionalni centar za gospodarenje otpadom „Bikarac" u Šibensko-kninskoj županiji

8,824

6,000 (68%)

Priprema liste projekata u sektoru zaštite okoliša

1,464

0,966 (66%)

Priprema liste projekata u sektoru prometa

0,742

0,482 (65%)

Tehnička pomoć Središnjoj jedinici za financiranje i ugovaranje i Nacionalnom ISPA koordinatoru

0,262

0,262 (100%)

UKUPNO

123,053

59,000

Izvor: Ministarstvo financija, Državna riznica, Nacionalni fond

Rok za završetak ugovora za sve projekte je 31.12.2010., osim za projekt Rehabilitacija pruge Vinkovci-Tovarnik-državna granica za koji je rok 31.12.2009. godine.